Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Separowo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-2012
- brak danych - 1876 - 1938
1983 - 1983
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1938 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń i małżeństw za lata 1909-1983 Wtóropisy (sygn.: 72-140) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 44663-44668), 7-15 (nr 0: 57235-57243), 17-28 (nr 0: 57244-57255) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-15, 17-71, 141-143, 150-153, 163-169, 176-190, 200-203, 210-214.
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta zbiorowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1944/0/5/166 Akta zbiorcze urodzeń 1903 6
53/1944/0/5/179 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1906 1906-1930 12
53/1944/0/5/180 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1907 1907-1907 15
53/1944/0/5/181 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów z roku 1907 1907-1907 11
53/1944/0/5/182 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1902 1902-1902 11
53/1944/0/5/183 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1903 1903-1903 12
53/1944/0/5/184 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1904 1904-1904 7
53/1944/0/5/185 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1905 1905-1905 12
53/1944/0/5/186 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1900 1900-1900 12
53/1944/0/5/187 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1901 1901-1901 12
53/1944/0/5/188 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1902 1902-1902 10
53/1944/0/5/189 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1903 1903-1903 12
53/1944/0/5/190 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Separowo (Drużyń) z roku 1905 1905-1905 11
53/1944/0/5/203 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1909 1909-1983 19
53/1944/0/5/213 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1910 -1911 1930-1938 23
53/1944/0/5/214 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1910 -1911 1924-1924 8
53/1944/0/5/227 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1911-1913 1936,2012 0

Amount of archival material

227

227

0

2.94

2.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -