Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Separowo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-2012
- brak danych - 1876 - 1938
1983 - 1983
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1938 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń i małżeństw za lata 1909-1983 Wtóropisy (sygn.: 72-140) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr 0: 44663-44668), 7-15 (nr 0: 57235-57243), 17-28 (nr 0: 57244-57255) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-15, 17-71, 141-143, 150-153, 163-169, 176-190, 200-203, 210-214.

Amount of archival material

227

227

0

2.94

2.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -