Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sieraków - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 80-146) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr 0: 57256-57288) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 161-169, 173-175, 182-187, 194-199, 203-205, 208-210, 214-216, 223-228.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1945/0/1/1 Księga urodzeń 1874 40
53/1945/0/1/4 Księga urodzeń 1875 109
53/1945/0/1/7 Księga urodzeń 1876 118
53/1945/0/1/10 Księga urodzeń 1877 106
53/1945/0/1/13 Księga urodzeń 1878 129
53/1945/0/1/16 Księga urodzeń 1879 283
53/1945/0/1/19 Księga urodzeń 1880 271
53/1945/0/1/22 Księga urodzeń 1881 294
53/1945/0/1/25 Księga urodzeń 1882 285
53/1945/0/1/28 Księga urodzeń 1883 279
53/1945/0/1/31 Księga urodzeń 1884 256
53/1945/0/1/34 Księga urodzeń 1885 292
53/1945/0/1/37 Księga urodzeń 1886 279
53/1945/0/1/40 Księga urodzeń 1887 299
53/1945/0/1/43 Księga urodzeń 1888 276
53/1945/0/1/46 Księga urodzeń 1889 309
53/1945/0/1/49 Księga urodzeń 1890 288
53/1945/0/1/52 Księga urodzeń 1891 296
53/1945/0/1/55 Księga urodzeń 1892 272
53/1945/0/1/58 Księga urodzeń 1893 296
53/1945/0/1/61 Księga urodzeń 1894 283
53/1945/0/1/64 Księga urodzeń 1895 307
53/1945/0/1/67 Księga urodzeń 1896 278
53/1945/0/1/70 Księga urodzeń 1897 312
53/1945/0/1/74 Księga urodzeń 1898 288
53/1945/0/1/77 Księga urodzeń 1899 295
53/1945/0/1/80 Księga urodzeń 1876 0
53/1945/0/1/83 Księga urodzeń 1877 0
53/1945/0/1/86 Księga urodzeń 1878 0
53/1945/0/1/89 Księga urodzeń 1879 0
53/1945/0/1/92 Księga urodzeń 1880 0
53/1945/0/1/95 Księga urodzeń 1881 0
53/1945/0/1/98 Księga urodzeń 1882 0
53/1945/0/1/101 Księga urodzeń 1883 0
53/1945/0/1/104 Księga urodzeń 1884 0
53/1945/0/1/107 Księga urodzeń 1885 0
53/1945/0/1/110 Księga urodzeń 1886 0
53/1945/0/1/113 Księga urodzeń 1887 0
53/1945/0/1/116 Księga urodzeń 1888 0
53/1945/0/1/119 Księga urodzeń 1889 0
53/1945/0/1/122 Księga urodzeń 1890 0
53/1945/0/1/125 Księga urodzeń 1891 0
53/1945/0/1/128 Księga urodzeń 1892 0
53/1945/0/1/131 Księga urodzeń 1893 0
53/1945/0/1/134 Księga urodzeń 1894 0
53/1945/0/1/137 Księga urodzeń 1895 0
53/1945/0/1/140 Księga urodzeń 1896 0
53/1945/0/1/143 Księga urodzeń 1897 0
53/1945/0/1/145 Księga urodzeń 1898 0
53/1945/0/1/147 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1945/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1945/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1945/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1874 0
53/1945/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1875 0
53/1945/0/1/161 [Księga urodzeń] 1900 289
53/1945/0/1/164 [Księga urodzeń] 1901 294
53/1945/0/1/167 [Księga urodzeń] 1902 282
53/1945/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1945/0/1/173 Księga urodzin 1903 305
53/1945/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1945/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1945/0/1/182 Księga urodzeń 1904 281
53/1945/0/1/185 [Księga urodzeń] 1905 300
53/1945/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1945/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1945/0/1/194 [Rejestr główny urodzeń] 1906-1906 328
53/1945/0/1/197 [Rejestr główny urodzeń] 1907-1907 263
53/1945/0/1/200 Geburts-Neben Register 1907-1907 0
53/1945/0/1/203 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 297
53/1945/0/1/206 Geburts-Neben Register 1908-1908 0
53/1945/0/1/208 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 275
53/1945/0/1/211 Geburts-Neben Register 1909-1909 0
53/1945/0/1/214 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 254
53/1945/0/1/217 Geburts-Neben Register 1910-1910 0
53/1945/0/1/220 Geburts-Neben Register 1911-1911 0
53/1945/0/1/223 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 255
53/1945/0/1/226 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 246
53/1945/0/1/229 Geburts-Neben Register 1912-1912 0
53/1945/0/1/232 Geburts-Neben Register 1913-1913 0
53/1945/0/1/235 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1945/0/1/238 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1945/0/1/241 Geburts-Neben Register 1915-1915 0
53/1945/0/1/242 Geburts-Neben Register 1916-1916 0

Amount of archival material

254

248

0

4.71

4.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -