Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sieraków - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 80-146) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr 0: 57256-57288) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 161-169, 173-175, 182-187, 194-199, 203-205, 208-210, 214-216, 223-228.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1945/0/3/2 Księga małżeństw 1874 10
53/1945/0/3/5 Księga małżeństw 1875 33
53/1945/0/3/8 Księga małżeństw 1876 57
53/1945/0/3/11 Księga małżeństw 1877 40
53/1945/0/3/14 Księga małżeństw 1878 36
53/1945/0/3/17 Księga małżeństw 1879 80
53/1945/0/3/20 Księga małżeństw 1880 97
53/1945/0/3/23 Księga małżeństw 1881 84
53/1945/0/3/26 Księga małżeństw 1882 110
53/1945/0/3/29 Księga małżeństw 1883 108
53/1945/0/3/32 Księga małżeństw 1884 86
53/1945/0/3/35 Księga małżeństw 1885 85
53/1945/0/3/38 Księga małżeństw 1886 119
53/1945/0/3/41 Księga małżeństw 1887 97
53/1945/0/3/44 Księga małżeństw 1888 95
53/1945/0/3/47 Księga małżeństw 1889 103
53/1945/0/3/50 Księga małżeństw 1890 97
53/1945/0/3/53 Księga małżeństw 1891 117
53/1945/0/3/56 Księga małżeństw 1892 99
53/1945/0/3/59 Księga małżeństw 1893 118
53/1945/0/3/62 Księga małżeństw 1894 114
53/1945/0/3/65 Księga małżeństw 1895 107
53/1945/0/3/68 Księga małżeństw 1896 97
53/1945/0/3/71 Księga małżeństw 1897 113
53/1945/0/3/75 Księga małżeństw 1898 103
53/1945/0/3/78 Księga małżeństw 1899 88
53/1945/0/3/81 Księga małżeństw 1876 0
53/1945/0/3/84 Księga małżeństw 1877 0
53/1945/0/3/87 Księga małżeństw 1878 0
53/1945/0/3/90 Księga małżeństw 1879 0
53/1945/0/3/93 Księga małżeństw 1880 0
53/1945/0/3/96 Księga małżeństw 1881 0
53/1945/0/3/99 Księga małżeństw 1882 0
53/1945/0/3/102 Księga małżeństw 1883 0
53/1945/0/3/105 Księga małżeństw 1884 0
53/1945/0/3/108 Księga małżeństw 1885 0
53/1945/0/3/111 Księga małżeństw 1886 0
53/1945/0/3/114 Księga małżeństw 1887 0
53/1945/0/3/117 Księga małżeństw 1888 0
53/1945/0/3/120 Księga małżeństw 1889 0
53/1945/0/3/123 Księga małżeństw 1890 0
53/1945/0/3/126 Księga małżeństw 1891 0
53/1945/0/3/129 Księga małżeństw 1892 0
53/1945/0/3/132 Księga małżeństw 1893 0
53/1945/0/3/135 Księga małżeństw 1894 0
53/1945/0/3/138 Księga małżeństw 1895 0
53/1945/0/3/141 Księga małżeństw 1896 0
53/1945/0/3/144 Księga małżeństw 1897 0
53/1945/0/3/146 Księga małżeństw 1898 0
53/1945/0/3/148 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1945/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1945/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1945/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1874 0
53/1945/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1875 0
53/1945/0/3/162 Heiraths-Haupt-Register 1900 120
53/1945/0/3/165 Heiraths-Haupt-Register 1901 100
53/1945/0/3/168 Heiraths-Haupt-Register 1902 92
53/1945/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1945/0/3/174 Heiraths-Haupt-Register 1903 128
53/1945/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1945/0/3/179 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1945/0/3/183 Heiraths-Haupt-Register 1904 92
53/1945/0/3/186 Heiraths-Haupt-Register 1905 96
53/1945/0/3/189 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1945/0/3/192 Heiraths-Neben-Register 1906-1906 0
53/1945/0/3/195 Heirats-Haupt-Register 1906-1906 96
53/1945/0/3/198 Heirats-Haupt-Register 1907-1907 116
53/1945/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1945/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1908-1908 88
53/1945/0/3/209 Heirats-Haupt-Register 1909-1909 86
53/1945/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1945/0/3/215 Heirats-Haupt-Register 1910-1910 100
53/1945/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1945/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1945/0/3/224 Heirats-Haupt-Register 1911-1911 82
53/1945/0/3/227 Heirats-Haupt-Register 1912-1912 90
53/1945/0/3/230 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1945/0/3/233 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1945/0/3/236 Heirats-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1945/0/3/239 Heirats-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1945/0/3/243 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1945/0/3/244 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1945/0/3/245 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1945/0/3/249 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1945/0/3/250 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1945/0/3/251 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

254

248

0

4.71

4.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -