Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sieraków - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 80-146) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr 0: 57256-57288) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 161-169, 173-175, 182-187, 194-199, 203-205, 208-210, 214-216, 223-228.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1945/0/4/3 Księga zgonów 1874 26
53/1945/0/4/6 Księga zgonów 1875 94
53/1945/0/4/9 Księga zgonów 1876 78
53/1945/0/4/12 Księga zgonów 1877 72
53/1945/0/4/15 Księga zgonów 1878 74
53/1945/0/4/18 Księga zgonów 1879 168
53/1945/0/4/21 Księga zgonów 1880 158
53/1945/0/4/24 Księga zgonów 1881 174
53/1945/0/4/27 Księga zgonów 1882 143
53/1945/0/4/30 Księga zgonów 1883 176
53/1945/0/4/33 Księga zgonów 1884 189
53/1945/0/4/36 Księga zgonów 1885 260
53/1945/0/4/39 Księga zgonów 1886 177
53/1945/0/4/42 Księga zgonów 1887 174
53/1945/0/4/45 Księga zgonów 1888 151
53/1945/0/4/48 Księga zgonów 1889 220
53/1945/0/4/51 Księga zgonów 1890 161
53/1945/0/4/54 Księga zgonów 1891 185
53/1945/0/4/57 Księga zgonów 1892 179
53/1945/0/4/60 Księga zgonów 1893 199
53/1945/0/4/63 Księga zgonów 1894 163
53/1945/0/4/66 Księga zgonów 1895 198
53/1945/0/4/69 Księga zgonów 1896 188
53/1945/0/4/72 Księga zgonów 1897 198
53/1945/0/4/76 Księga zgonów 1898 136
53/1945/0/4/79 Księga zgonów 1899 149
53/1945/0/4/82 Księga zgonów 1876 0
53/1945/0/4/85 Księga zgonów 1877 0
53/1945/0/4/88 Księga zgonów 1878 0
53/1945/0/4/91 Księga zgonów 1879 0
53/1945/0/4/94 Księga zgonów 1880 0
53/1945/0/4/97 Księga zgonów 1881 0
53/1945/0/4/100 Księga zgonów 1882 0
53/1945/0/4/103 Księga zgonów 1883 0
53/1945/0/4/106 Księga zgonów 1884 0
53/1945/0/4/109 Księga zgonów 1885 0
53/1945/0/4/112 Księga zgonów 1886 0
53/1945/0/4/115 Księga zgonów 1887 0
53/1945/0/4/118 Księga zgonów 1888 0
53/1945/0/4/121 Księga zgonów 1889 0
53/1945/0/4/124 Księga zgonów 1890 0
53/1945/0/4/127 Księga zgonów 1891 0
53/1945/0/4/130 Księga zgonów 1892 0
53/1945/0/4/133 Księga zgonów 1893 0
53/1945/0/4/136 Księga zgonów 1894 0
53/1945/0/4/139 Księga zgonów 1895 0
53/1945/0/4/142 Księga zgonów 1896 0
53/1945/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1945/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1945/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1874 0
53/1945/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1875 0
53/1945/0/4/163 Sterbe-Haupt-Register 1900 158
53/1945/0/4/166 Sterbe-Haupt-Register 1901 155
53/1945/0/4/169 Sterbe-Haupt-Register 1902 146
53/1945/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1945/0/4/175 Sterbe-Haupt-Register 1903 181
53/1945/0/4/180 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1945/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1945/0/4/184 Sterbe-Haupt-Register 1904 160
53/1945/0/4/187 Sterbe-Haupt-Register 1905 178
53/1945/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1945/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1945/0/4/196 Sterbe-Haupt-Register 1906-1906 175
53/1945/0/4/199 Sterbe-Haupt-Register 1907-1907 142
53/1945/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1945/0/4/205 Sterbe-Haupt-Register 1908-1908 148
53/1945/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1945/0/4/210 Sterbe-Haupt-Register 1909-1909 160
53/1945/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1945/0/4/216 Sterbe-Haupt-Register 1910-1910 142
53/1945/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1945/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1945/0/4/225 Sterbe-Haupt-Register 1911-1911 153
53/1945/0/4/228 Sterbe-Haupt-Register 1912-1912 119
53/1945/0/4/231 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1945/0/4/234 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1945/0/4/237 Sterbe-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1945/0/4/240 Sterbe-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1945/0/4/246 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1945/0/4/247 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1945/0/4/248 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1945/0/4/252 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1945/0/4/253 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1945/0/4/254 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

254

248

0

4.71

4.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -