Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sierosław (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1919
- brak danych - 1876 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-114) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44703-44708), 7-27 (nr O: 57303-57323) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-75, 160-161, 168-170, 175-176, 178-179, 181-182, 184-185, 187-189, 191-192.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1947/0/3/2 Księga małżeństw 1876 0
53/1947/0/3/5 Księga małżeństw 1877 0
53/1947/0/3/8 Księga małżeństw 1878 16
53/1947/0/3/11 Księga małżeństw 1879 21
53/1947/0/3/14 Księga małżeństw 1880 18
53/1947/0/3/17 Księga małżeństw 1881 22
53/1947/0/3/20 Księga małżeństw 1882 16
53/1947/0/3/23 Księga małżeństw 1883 20
53/1947/0/3/26 Księga małżeństw 1884 8
53/1947/0/3/29 Księga małżeństw 1885 13
53/1947/0/3/32 Księga małżeństw 1886 27
53/1947/0/3/35 Księga małżeństw 1887 23
53/1947/0/3/38 Księga małżeństw 1888 17
53/1947/0/3/41 Księga małżeństw 1889 15
53/1947/0/3/44 Księga małżeństw 1890 7
53/1947/0/3/47 Księga małżeństw 1891 17
53/1947/0/3/50 Księga małżeństw 1892 15
53/1947/0/3/53 Księga małżeństw 1893 19
53/1947/0/3/56 Księga małżeństw 1894 21
53/1947/0/3/59 Księga małżeństw 1895 11
53/1947/0/3/62 Księga małżeństw 1896 29
53/1947/0/3/65 Księga małżeństw 1897 15
53/1947/0/3/68 Księga małżeństw 1898 15
53/1947/0/3/71 Księga małżeństw 1899 13
53/1947/0/3/74 Księga małżeństw 1876 49
53/1947/0/3/77 Księga małżeństw 1877 0
53/1947/0/3/80 Księga małżeństw 1878 0
53/1947/0/3/83 Księga małżeństw 1879 0
53/1947/0/3/86 Księga małżeństw 1880 0
53/1947/0/3/89 Księga małżeństw 1881 0
53/1947/0/3/92 Księga małżeństw 1882 0
53/1947/0/3/95 Księga małżeństw 1883 0
53/1947/0/3/98 Księga małżeństw 1884 0
53/1947/0/3/101 Księga małżeństw 1885 0
53/1947/0/3/104 Księga małżeństw 1886 0
53/1947/0/3/107 Księga małżeństw 1887 0
53/1947/0/3/110 Księga małżeństw 1888 0
53/1947/0/3/113 Księga małżeństw 1889 0
53/1947/0/3/116 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1947/0/3/119 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1947/0/3/122 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1947/0/3/125 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1947/0/3/128 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1947/0/3/131 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1947/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1947/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1947/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1947/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1947/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1947/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1947/0/3/152 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1947/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1947/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1947/0/3/163 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1947/0/3/166 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1947/0/3/169 Heiraths-Haupt-Register 1902-1906 67
53/1947/0/3/172 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1947/0/3/175 Heirats-Neben-Register 1907-1907 21
53/1947/0/3/178 Heirats-Neben-Register 1908-1908 24
53/1947/0/3/181 Heirats-Neben-Register 1909-1909 16
53/1947/0/3/184 Heirats-Neben-Register 1910-1910 30
53/1947/0/3/187 Heirats-Neben-Register 1911-1911 18
53/1947/0/3/191 Heirats-Neben-Register 1912-1912 26
53/1947/0/3/193 [Rejestr główny małżeństw] 1907-1913 0
53/1947/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1947/0/3/198 Heirats-Haupt-Register 1914-1919 0
53/1947/0/3/200 Rejestr główny małżeństw 1920-1925 0

Amount of archival material

201

199

0

1.74

1.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -