Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sierosław (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1919
- brak danych - 1876 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-114) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44703-44708), 7-27 (nr O: 57303-57323) oraz zdigitalizowano sygnatury 7-75, 160-161, 168-170, 175-176, 178-179, 181-182, 184-185, 187-189, 191-192.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1947/0/4/3 Księga zgonów 1876 0
53/1947/0/4/6 Księga zgonów 1877 0
53/1947/0/4/9 Księga zgonów 1878 17
53/1947/0/4/12 Księga zgonów 1879 17
53/1947/0/4/15 Księga zgonów 1880 18
53/1947/0/4/18 Księga zgonów 1881 25
53/1947/0/4/21 Księga zgonów 1882 30
53/1947/0/4/24 Księga zgonów 1883 24
53/1947/0/4/27 Księga zgonów 1884 11
53/1947/0/4/30 Księga zgonów 1885 29
53/1947/0/4/33 Księga zgonów 1886 24
53/1947/0/4/36 Księga zgonów 1887 25
53/1947/0/4/39 Księga zgonów 1888 25
53/1947/0/4/42 Księga zgonów 1889 29
53/1947/0/4/45 Księga zgonów 1890 33
53/1947/0/4/48 Księga zgonów 1891 26
53/1947/0/4/51 Księga zgonów 1892 31
53/1947/0/4/54 Księga zgonów 1893 28
53/1947/0/4/57 Księga zgonów 1894 29
53/1947/0/4/60 Księga zgonów 1895 27
53/1947/0/4/63 Księga zgonów 1896 30
53/1947/0/4/66 Księga zgonów 1897 18
53/1947/0/4/69 Księga zgonów 1898 25
53/1947/0/4/72 Księga zgonów 1899 18
53/1947/0/4/75 Księga zgonów 1876 39
53/1947/0/4/78 Księga zgonów 1877 0
53/1947/0/4/81 Księga zgonów 1878 0
53/1947/0/4/84 Księga zgonów 1879 0
53/1947/0/4/87 Księga zgonów 1880 0
53/1947/0/4/90 Księga zgonów 1881 0
53/1947/0/4/93 Księga zgonów 1882 0
53/1947/0/4/96 Księga zgonów 1883 0
53/1947/0/4/99 Księga zgonów 1884 0
53/1947/0/4/102 Księga zgonów 1885 0
53/1947/0/4/105 Księga zgonów 1886 0
53/1947/0/4/108 Księga zgonów 1887 0
53/1947/0/4/111 Księga zgonów 1888 0
53/1947/0/4/114 Księga zgonów 1889 0
53/1947/0/4/117 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1947/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1947/0/4/123 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1947/0/4/126 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1947/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1947/0/4/132 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1947/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1947/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1947/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1947/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1947/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1947/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1947/0/4/153 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1947/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1947/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1947/0/4/164 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1947/0/4/167 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1947/0/4/170 Sterbe-Haupt-Register 1902-1906 80
53/1947/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1947/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 28
53/1947/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 18
53/1947/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 21
53/1947/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 17
53/1947/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 18
53/1947/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 17
53/1947/0/4/194 [Rejestr główny zgonów] 1907-1913 0
53/1947/0/4/197 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1947/0/4/199 Sterbe-Haupt-Register 1914-1919 0
53/1947/0/4/201 [Rejestr główny zgonów] 1920-1925 0

Amount of archival material

201

199

0

1.74

1.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -