Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Skoki (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44740-44751), 13-33 (nr O: 57324-57344) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 154-163, 170-172, 179-187, 194-196, 203, 210-211, 218-219, 222.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1948/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1948/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1948/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1948/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1948/0/1/13 Księga urodzeń 1878 124
53/1948/0/1/16 Księga urodzeń 1879 132
53/1948/0/1/19 Księga urodzeń 1880 118
53/1948/0/1/22 Księga urodzeń 1881 120
53/1948/0/1/25 Księga urodzeń 1882 119
53/1948/0/1/28 Księga urodzeń 1883 128
53/1948/0/1/31 Księga urodzeń 1884 105
53/1948/0/1/34 Księga urodzeń 1885 142
53/1948/0/1/37 Księga urodzeń 1886 114
53/1948/0/1/40 Księga urodzeń 1887 136
53/1948/0/1/43 Księga urodzeń 1888 124
53/1948/0/1/46 Księga urodzeń 1889 128
53/1948/0/1/49 Księga urodzeń 1890 105
53/1948/0/1/52 Księga urodzeń 1891 129
53/1948/0/1/55 Księga urodzeń 1892 109
53/1948/0/1/58 Księga urodzeń 1893 99
53/1948/0/1/61 Księga urodzeń 1894 117
53/1948/0/1/64 Księga urodzeń 1895 112
53/1948/0/1/67 Księga urodzeń 1896 115
53/1948/0/1/70 Księga urodzeń 1897 106
53/1948/0/1/73 Księga urodzeń 1898 109
53/1948/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1948/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1948/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1948/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1948/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1948/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1948/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1948/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1948/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1948/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1948/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1948/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1948/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1948/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1948/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1948/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1948/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1948/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1948/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1948/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1948/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1948/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1948/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/1948/0/1/145 Księga urodzeń 1896 0
53/1948/0/1/148 Księga urodzeń 1897 0
53/1948/0/1/151 Księga urodzeń 1898 0
53/1948/0/1/155 Księga akt urodzenia 1899 111
53/1948/0/1/158 Księga akt urodzenia 1900 115
53/1948/0/1/161 Księga akt urodzenia 1901 114
53/1948/0/1/164 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1948/0/1/167 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1948/0/1/170 Księga akt urodzenia 1902 98
53/1948/0/1/173 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1948/0/1/176 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1948/0/1/179 Księga urodzeń 1903 91
53/1948/0/1/180 Księga urodzeń 1904 97
53/1948/0/1/185 Księga urodzeń 1905 123
53/1948/0/1/188 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1948/0/1/191 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1948/0/1/194 Księga urodzeń 1906 103
53/1948/0/1/197 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1948/0/1/200 Geburts-Nebenregister 1907 0
53/1948/0/1/203 [Rejestr główny urodzeń] 1907-1909 347
53/1948/0/1/204 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1948/0/1/207 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1948/0/1/210 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 241
53/1948/0/1/212 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1948/0/1/215 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1948/0/1/218 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 117
53/1948/0/1/220 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1948/0/1/223 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1948/0/1/226 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1948/0/1/228 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1948/0/1/230 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1948/0/1/233 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1948/0/1/240 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1948/0/1/242 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0
53/1948/0/1/252 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0

Amount of archival material

267

251

0

3.37

3.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -