Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Skoki (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44740-44751), 13-33 (nr O: 57324-57344) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 154-163, 170-172, 179-187, 194-196, 203, 210-211, 218-219, 222.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1948/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1948/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1948/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1948/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1948/0/3/14 Księga małżeństw 1878 39
53/1948/0/3/17 Księga małżeństw 1879 45
53/1948/0/3/20 Księga małżeństw 1880 31
53/1948/0/3/23 Księga małżeństw 1881 29
53/1948/0/3/26 Księga małżeństw 1882 41
53/1948/0/3/29 Księga małżeństw 1883 41
53/1948/0/3/32 Księga małżeństw 1884 49
53/1948/0/3/35 Księga małżeństw 1885 45
53/1948/0/3/38 Księga małżeństw 1886 63
53/1948/0/3/41 Księga małżeństw 1887 55
53/1948/0/3/44 Księga małżeństw 1888 47
53/1948/0/3/47 Księga małżeństw 1889 39
53/1948/0/3/50 Księga małżeństw 1890 45
53/1948/0/3/53 Księga małżeństw 1891 49
53/1948/0/3/56 Księga małżeństw 1892 31
53/1948/0/3/59 Księga małżeństw 1893 47
53/1948/0/3/62 Księga małżeństw 1894 49
53/1948/0/3/65 Księga małżeństw 1895 39
53/1948/0/3/68 Księga małżeństw 1896 31
53/1948/0/3/71 Księga małżeństw 1897 47
53/1948/0/3/74 Księga małżeństw 1898 45
53/1948/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1948/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1948/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1948/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1948/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1948/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1948/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1948/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1948/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1948/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1948/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1948/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1948/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1948/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1948/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1948/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1948/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1948/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1948/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1948/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1948/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1948/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1948/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1948/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1948/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1948/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1948/0/3/156 Księga akt małżeństwa 1899 41
53/1948/0/3/159 Księga akt małżeństwa 1900 67
53/1948/0/3/162 Księga akt małżeństwa 1901 31
53/1948/0/3/165 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1948/0/3/168 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1948/0/3/171 Księga akt małżeństwa 1902 39
53/1948/0/3/174 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1948/0/3/177 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1948/0/3/181 Księga małżeństw 1903 47
53/1948/0/3/182 Księga małżeństw 1904 45
53/1948/0/3/186 Księga małżeństw 1905 41
53/1948/0/3/189 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1948/0/3/192 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1948/0/3/195 Księga małżeństw 1906 50
53/1948/0/3/198 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1948/0/3/201 Heiraths-Nebenregister 1907 0
53/1948/0/3/205 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1948/0/3/208 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1948/0/3/213 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1948/0/3/216 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1948/0/3/219 [Rejestr główny małżeństw] 1907-1912 222
53/1948/0/3/221 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1948/0/3/224 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1948/0/3/227 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1948/0/3/229 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1948/0/3/231 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1948/0/3/234 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1948/0/3/236 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1948/0/3/237 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1948/0/3/241 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1948/0/3/243 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1948/0/3/245 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1948/0/3/246 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1919 0
53/1948/0/3/247 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1948/0/3/253 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0
53/1948/0/3/254 Heirats-Nebenregister 1919-1919 0
53/1948/0/3/255 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1948/0/3/259 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1925 0
53/1948/0/3/260 [Rejestr główny małżeństw] 1926-1928 0
53/1948/0/3/261 [Rejestr główny małżeństw] 1929-1930 0

Amount of archival material

267

251

0

3.37

3.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -