Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Skoki (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 44740-44751), 13-33 (nr O: 57324-57344) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 154-163, 170-172, 179-187, 194-196, 203, 210-211, 218-219, 222.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1948/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1948/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1948/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1948/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1948/0/4/15 Księga zgonów 1878 92
53/1948/0/4/18 Księga zgonów 1879 79
53/1948/0/4/21 Księga zgonów 1880 98
53/1948/0/4/24 Księga zgonów 1881 82
53/1948/0/4/27 Księga zgonów 1882 77
53/1948/0/4/30 Księga zgonów 1883 81
53/1948/0/4/33 Księga zgonów 1884 92
53/1948/0/4/36 Księga zgonów 1885 79
53/1948/0/4/39 Księga zgonów 1886 120
53/1948/0/4/42 Księga zgonów 1887 95
53/1948/0/4/45 Księga zgonów 1888 75
53/1948/0/4/48 Księga zgonów 1889 72
53/1948/0/4/51 Księga zgonów 1890 65
53/1948/0/4/54 Księga zgonów 1891 88
53/1948/0/4/57 Księga zgonów 1892 104
53/1948/0/4/60 Księga zgonów 1893 80
53/1948/0/4/63 Księga zgonów 1894 68
53/1948/0/4/66 Księga zgonów 1895 76
53/1948/0/4/69 Księga zgonów 1896 62
53/1948/0/4/72 Księga zgonów 1897 69
53/1948/0/4/75 Księga zgonów 1898 101
53/1948/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1948/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1948/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1948/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1948/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1948/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1948/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1948/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1948/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1948/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1948/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1948/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1948/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1948/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1948/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1948/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1948/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1948/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1948/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1948/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1948/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1948/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1948/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1948/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1948/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1948/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1948/0/4/157 Księga akt zgonu 1899 62
53/1948/0/4/160 Księga akt zgonu 1900 60
53/1948/0/4/163 Księga akt zgonu 1901 60
53/1948/0/4/166 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1948/0/4/169 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1948/0/4/172 Księga akt zgonu 1902 65
53/1948/0/4/175 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1948/0/4/178 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1948/0/4/183 Księga zgonów 1903 62
53/1948/0/4/184 Księga zgonów 1904 61
53/1948/0/4/187 Księga zgonów 1905 72
53/1948/0/4/190 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1948/0/4/193 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1948/0/4/196 Księga zgonów 1906 62
53/1948/0/4/199 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1948/0/4/202 Sterbe-Nebenregister 1907 0
53/1948/0/4/206 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1948/0/4/209 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1948/0/4/211 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 287
53/1948/0/4/214 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1948/0/4/217 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1948/0/4/222 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 46
53/1948/0/4/225 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1948/0/4/232 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1948/0/4/235 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1948/0/4/238 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1948/0/4/239 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1948/0/4/244 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1912-1916 0
53/1948/0/4/248 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1948/0/4/249 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1918-1919 0
53/1948/0/4/250 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1948/0/4/251 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1948/0/4/256 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0
53/1948/0/4/257 Sterbe-Nebenregister 1919-1919 0
53/1948/0/4/258 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1948/0/4/262 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1948/0/4/263 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1948/0/4/264 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1925-1926 0
53/1948/0/4/265 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1927-1928 0
53/1948/0/4/266 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
53/1948/0/4/267 Księga akt zgonu [Rejestr główny zgonów] 1930-1930 0

Amount of archival material

267

251

0

3.37

3.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -