Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Stęszew - obwód miejski (pow. Poznań - zachód)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1934
- brak danych - 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1934 Wtóropisy (sygn.: 82-102) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45246-45457), 13-33 (nr O: 57366-57386) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-81, 134-136, 143-149, 174-189.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1951/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1951/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1951/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1951/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1951/0/1/13 Księga urodzeń 1878 265
53/1951/0/1/16 Księga urodzeń 1879 267
53/1951/0/1/19 Księga urodzeń 1880 238
53/1951/0/1/22 Księga urodzeń 1881 241
53/1951/0/1/25 Księga urodzeń 1882 253
53/1951/0/1/28 Księga urodzeń 1883 232
53/1951/0/1/31 Księga urodzeń 1884 273
53/1951/0/1/34 Księga urodzeń 1885 267
53/1951/0/1/37 Księga urodzeń 1886 238
53/1951/0/1/40 Księga urodzeń 1887 284
53/1951/0/1/43 Księga urodzeń 1888 246
53/1951/0/1/46 Księga urodzeń 1889 239
53/1951/0/1/49 Księga urodzeń 1890 257
53/1951/0/1/53 Księga urodzeń 1891 257
53/1951/0/1/56 Księga urodzeń 1892 218
53/1951/0/1/60 Księga urodzeń 1893 238
53/1951/0/1/63 Księga urodzeń 1894 229
53/1951/0/1/66 Księga urodzeń 1895 241
53/1951/0/1/69 Księga urodzeń 1896 228
53/1951/0/1/72 Księga urodzeń 1897 217
53/1951/0/1/76 Księga urodzeń 1898 239
53/1951/0/1/79 Księga urodzeń 1899 212
53/1951/0/1/93 Księga urodzeń 1885 0
53/1951/0/1/95 Księga urodzeń 1886 0
53/1951/0/1/97 Księga urodzeń 1887 0
53/1951/0/1/99 Księga urodzeń 1888 0
53/1951/0/1/101 Księga urodzeń 1889 0
53/1951/0/1/103 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1951/0/1/104 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1951/0/1/106 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1951/0/1/109 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1951/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1951/0/1/115 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1951/0/1/118 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1951/0/1/121 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1951/0/1/124 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1951/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1951/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1951/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1951/0/1/134 [Księga urodzeń] 1900-1901 448
53/1951/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1951/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1951/0/1/143 [Księga urodzeń] 1902-1903 445
53/1951/0/1/146 [Księga urodzeń] 1904-1905 477
53/1951/0/1/150 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1951/0/1/153 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1951/0/1/156 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1951/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1951/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1951/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1951/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1951/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1951/0/1/174 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1906-1906 220
53/1951/0/1/177 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1907-1908 475
53/1951/0/1/180 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 245
53/1951/0/1/184 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 431
53/1951/0/1/187 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 231
53/1951/0/1/190 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1951/0/1/193 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1951/0/1/197 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1951/0/1/200 Księga aktów urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0

Amount of archival material

242

242

0

4.11

4.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -