Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Stęszew - obwód miejski (pow. Poznań - zachód)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1934
- brak danych - 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1934 Wtóropisy (sygn.: 82-102) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45246-45457), 13-33 (nr O: 57366-57386) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-81, 134-136, 143-149, 174-189.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1951/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1951/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1951/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1951/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1951/0/3/14 Księga małżeństw 1878 99
53/1951/0/3/17 Księga małżeństw 1879 73
53/1951/0/3/20 Księga małżeństw 1880 76
53/1951/0/3/23 Księga małżeństw 1881 105
53/1951/0/3/26 Księga małżeństw 1882 84
53/1951/0/3/29 Księga małżeństw 1883 92
53/1951/0/3/32 Księga małżeństw 1884 119
53/1951/0/3/35 Księga małżeństw 1885 64
53/1951/0/3/38 Księga małżeństw 1886 120
53/1951/0/3/41 Księga małżeństw 1887 83
53/1951/0/3/44 Księga małżeństw 1888 73
53/1951/0/3/47 Księga małżeństw 1889 102
53/1951/0/3/50 Księga małżeństw 1890 75
53/1951/0/3/54 Księga małżeństw 1891 73
53/1951/0/3/57 Księga małżeństw 1892 99
53/1951/0/3/61 Księga małżeństw 1893 63
53/1951/0/3/64 Księga małżeństw 1894 87
53/1951/0/3/67 Księga małżeństw 1895 81
53/1951/0/3/70 Księga małżeństw 1896 82
53/1951/0/3/73 Księga małżeństw 1897 69
53/1951/0/3/77 Księga małżeństw 1898 89
53/1951/0/3/80 Księga małżeństw 1899 94
53/1951/0/3/107 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1951/0/3/110 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1951/0/3/113 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1951/0/3/116 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1951/0/3/119 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1951/0/3/122 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1951/0/3/123 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1951/0/3/125 Księga Małżeństw [wtóropis] 1898 0
53/1951/0/3/127 Księga Małżeństw [wtóropis] 1899 0
53/1951/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1951/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1951/0/3/135 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 179
53/1951/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1951/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1951/0/3/144 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 163
53/1951/0/3/147 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 190
53/1951/0/3/151 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1951/0/3/154 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1951/0/3/157 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1951/0/3/160 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1951/0/3/163 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1951/0/3/166 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1951/0/3/169 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1951/0/3/172 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1951/0/3/175 Heirats-Haupt-Register 1906-1906 78
53/1951/0/3/178 Heirats-Haupt-Register 1907-1908 205
53/1951/0/3/181 Heirats-Haupt-Register 1909-1909 88
53/1951/0/3/185 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 165
53/1951/0/3/188 Heirats-Haupt-Register 1912-1912 78
53/1951/0/3/191 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1951/0/3/194 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1951/0/3/198 Heirats-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1951/0/3/201 Heirats-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1951/0/3/203 Heirats-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1951/0/3/204 Heirats-Haupt-Register 1916-1916 0
53/1951/0/3/205 Heirats-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1951/0/3/206 Heirats-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1951/0/3/207 Rejestr główny małżeństw 1919-1919 0
53/1951/0/3/208 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1951/0/3/209 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1951/0/3/210 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1951/0/3/211 Rejestr główny małżeństw 1923-1923 0
53/1951/0/3/212 Rejestr główny małżeństw 1924-1924 0
53/1951/0/3/213 Rejestr poboczny małżeństw 1925-1925 0
53/1951/0/3/214 Rejestr poboczny małżeństw 1926-1926 0
53/1951/0/3/215 Rejestr poboczny małżeństw 1927-1927 0
53/1951/0/3/216 Rejestr poboczny małżeństw 1928-1928 0
53/1951/0/3/217 Rejestr poboczny małżeństw 1929-1929 0
53/1951/0/3/218 Rejestr poboczny małżeństw 1930-1930 0
53/1951/0/3/219 Rejestr poboczny małżeństw 1931-1931 0
53/1951/0/3/220 Rejestr poboczny małżeństw 1932-1932 0
53/1951/0/3/221 Rejestr poboczny małżeństw 1933-1933 0
53/1951/0/3/222 Rejestr poboczny małżeństw 1934-1934 0

Amount of archival material

242

242

0

4.11

4.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -