Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Stęszew - obwód miejski (pow. Poznań - zachód)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1934
- brak danych - 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1934 Wtóropisy (sygn.: 82-102) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45246-45457), 13-33 (nr O: 57366-57386) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-81, 134-136, 143-149, 174-189.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1951/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1951/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1951/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1951/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1951/0/4/15 Księga zgonów 1878 134
53/1951/0/4/18 Księga zgonów 1879 149
53/1951/0/4/21 Księga zgonów 1880 145
53/1951/0/4/24 Księga zgonów 1881 124
53/1951/0/4/27 Księga zgonów 1882 203
53/1951/0/4/30 Księga zgonów 1883 134
53/1951/0/4/33 Księga zgonów 1884 198
53/1951/0/4/36 Księga zgonów 1885 202
53/1951/0/4/39 Księga zgonów 1886 150
53/1951/0/4/42 Księga zgonów 1887 130
53/1951/0/4/45 Księga zgonów 1888 149
53/1951/0/4/48 Księga zgonów 1889 137
53/1951/0/4/51 Księga zgonów 1890 165
53/1951/0/4/55 Księga zgonów 1891 117
53/1951/0/4/58 Księga zgonów 1892 132
53/1951/0/4/62 Księga zgonów 1893 146
53/1951/0/4/65 Księga zgonów 1894 98
53/1951/0/4/68 Księga zgonów 1895 179
53/1951/0/4/71 Księga zgonów 1896 91
53/1951/0/4/74 Księga zgonów 1897 106
53/1951/0/4/78 Księga zgonów 1898 118
53/1951/0/4/81 Księga zgonów 1899 99
53/1951/0/4/82 Księga zgonów 1874 0
53/1951/0/4/83 Księga zgonów 1875 0
53/1951/0/4/84 Księga zgonów 1876 0
53/1951/0/4/85 Księga zgonów 1877 0
53/1951/0/4/86 Księga zgonów 1878 0
53/1951/0/4/87 Księga zgonów 1879 0
53/1951/0/4/88 Księga zgonów 1880 0
53/1951/0/4/89 Księga zgonów 1881 0
53/1951/0/4/90 Księga zgonów 1882 0
53/1951/0/4/91 Księga zgonów 1883 0
53/1951/0/4/92 Księga zgonów 1884 0
53/1951/0/4/94 Księga zgonów 1885 0
53/1951/0/4/96 Księga zgonów 1886 0
53/1951/0/4/98 Księga zgonów 1887 0
53/1951/0/4/100 Księga zgonów 1888 0
53/1951/0/4/102 Księga zgonów 1889 0
53/1951/0/4/105 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1951/0/4/108 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1951/0/4/111 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1951/0/4/114 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1951/0/4/117 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1951/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1951/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1951/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1951/0/4/136 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 209
53/1951/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1951/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1951/0/4/145 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 219
53/1951/0/4/148 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 244
53/1951/0/4/152 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1951/0/4/155 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1951/0/4/158 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1951/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1951/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1951/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1951/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1951/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1951/0/4/176 Sterbe-Haupt-Register 1906-1906 104
53/1951/0/4/179 Sterbe-Haupt-Register 1907-1907 135
53/1951/0/4/182 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 206
53/1951/0/4/186 Sterbe-Haupt-Register 1910-1911 242
53/1951/0/4/189 Sterbe-Haupt-Register 1912-1912 105
53/1951/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1951/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1951/0/4/199 Sterbe-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1951/0/4/202 Sterbe-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1951/0/4/223 Sterbe-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1951/0/4/224 Sterbe-Haupt-Register 1916-1916 0
53/1951/0/4/225 Sterbe-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1951/0/4/226 Sterbe-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1951/0/4/227 Sterbe-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1951/0/4/228 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1951/0/4/229 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1951/0/4/230 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0
53/1951/0/4/231 Rejestr poboczny zgonów 1923-1923 0
53/1951/0/4/232 Rejestr poboczny zgonów 1924-1924 0
53/1951/0/4/233 Rejestr poboczny zgonów 1925-1925 0
53/1951/0/4/234 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1951/0/4/235 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1951/0/4/236 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1951/0/4/237 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1951/0/4/238 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1951/0/4/239 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1951/0/4/240 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1951/0/4/241 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
53/1951/0/4/242 Rejestr główny zgonów 1934-1934 0

Amount of archival material

242

242

0

4.11

4.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -