Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Stobnica (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 80-120) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 31 j. a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45270-45281), 15-33 (nr 57387-57405) oraz zdigitalizowano sygnatury 15-79, 121-123, 167-169, 179-181, 185-188, 197-201, 206-211, 214-216
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1953/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1953/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1953/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1953/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1953/0/1/13 Księga urodzeń 1878 0
53/1953/0/1/16 Księga urodzeń 1879 132
53/1953/0/1/19 Księga urodzeń 1880 83
53/1953/0/1/22 Księga urodzeń 1881 97
53/1953/0/1/25 Księga urodzeń 1882 100
53/1953/0/1/28 Księga urodzeń 1883 104
53/1953/0/1/31 Księga urodzeń 1884 90
53/1953/0/1/34 Księga urodzeń 1885 86
53/1953/0/1/37 Księga urodzeń 1886 98
53/1953/0/1/40 Księga urodzeń 1887 89
53/1953/0/1/43 Księga urodzeń 1888 95
53/1953/0/1/46 Księga urodzeń 1889 81
53/1953/0/1/49 Księga urodzeń 1890 84
53/1953/0/1/52 Księga urodzeń 1891 108
53/1953/0/1/55 Księga urodzeń 1892 94
53/1953/0/1/58 Księga urodzeń 1893 107
53/1953/0/1/61 Księga urodzeń 1894 95
53/1953/0/1/64 Księga urodzeń 1895 91
53/1953/0/1/67 Księga urodzeń 1896 101
53/1953/0/1/71 Księga urodzeń 1897 107
53/1953/0/1/74 Księga urodzeń 1898 101
53/1953/0/1/77 Księga urodzeń 1899 106
53/1953/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1953/0/1/83 Księga urodzeń 1875 0
53/1953/0/1/86 Księga urodzeń 1876 0
53/1953/0/1/89 Księga urodzeń 1877 0
53/1953/0/1/92 Księga urodzeń 1878 0
53/1953/0/1/95 Księga urodzeń 1879 0
53/1953/0/1/98 Księga urodzeń 1880 0
53/1953/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1953/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1953/0/1/107 Księga urodzeń 1883 0
53/1953/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1953/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1953/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1953/0/1/121 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 198
53/1953/0/1/124 Geburts-Neben-Register 1887 0
53/1953/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1888 0
53/1953/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1889 0
53/1953/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1953/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1953/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1953/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1953/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1953/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1953/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1953/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1953/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1953/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1953/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1953/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1953/0/1/167 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 55
53/1953/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1953/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1953/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1953/0/1/179 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 177
53/1953/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1953/0/1/185 [Księga urodzeń] 1906 81
53/1953/0/1/186 [Księga urodzeń] 1907 82
53/1953/0/1/189 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1953/0/1/192 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1953/0/1/195 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1953/0/1/197 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 95
53/1953/0/1/198 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 117
53/1953/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1953/0/1/204 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1953/0/1/206 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 99
53/1953/0/1/209 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 79
53/1953/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1953/0/1/214 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 81
53/1953/0/1/217 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1953/0/1/219 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1953/0/1/222 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1953/0/1/223 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1953/0/1/227 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1953/0/1/229 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1953/0/1/236 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1953/0/1/237 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/1953/0/1/238 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/1953/0/1/239 Geburts-Neben-Register 1918-1918 0
53/1953/0/1/240 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
53/1953/0/1/241 Rejestr poboczny urodzeń 1920-1920 0
53/1953/0/1/242 Rejestr poboczny urodzeń 1921-1921 0
53/1953/0/1/252 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

258

251

0

2.83

2.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -