Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Stobnica (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 80-120) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 31 j. a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45270-45281), 15-33 (nr 57387-57405) oraz zdigitalizowano sygnatury 15-79, 121-123, 167-169, 179-181, 185-188, 197-201, 206-211, 214-216
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1953/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1953/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1953/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1953/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1953/0/3/14 Księga małżeństw 1878 0
53/1953/0/3/17 Księga małżeństw 1879 36
53/1953/0/3/20 Księga małżeństw 1880 34
53/1953/0/3/23 Księga małżeństw 1881 41
53/1953/0/3/26 Księga małżeństw 1882 20
53/1953/0/3/29 Księga małżeństw 1883 31
53/1953/0/3/32 Księga małżeństw 1884 20
53/1953/0/3/35 Księga małżeństw 1885 43
53/1953/0/3/38 Księga małżeństw 1886 25
53/1953/0/3/41 Księga małżeństw 1887 37
53/1953/0/3/44 Księga małżeństw 1888 35
53/1953/0/3/47 Księga małżeństw 1889 33
53/1953/0/3/50 Księga małżeństw 1890 33
53/1953/0/3/53 Księga małżeństw 1891 25
53/1953/0/3/56 Księga małżeństw 1892 33
53/1953/0/3/59 Księga małżeństw 1893 31
53/1953/0/3/62 Księga małżeństw 1894 27
53/1953/0/3/65 Księga małżeństw 1895 43
53/1953/0/3/68 Księga małżeństw 1896 27
53/1953/0/3/72 Księga małżeństw 1897 33
53/1953/0/3/75 Księga małżeństw 1898 33
53/1953/0/3/78 Księga małżeństw 1899 25
53/1953/0/3/81 Księga małżeństw 1874 0
53/1953/0/3/84 Księga małżeństw 1875 0
53/1953/0/3/87 Księga małżeństw 1876 0
53/1953/0/3/90 Księga małżeństw 1877 0
53/1953/0/3/93 Księga małżeństw 1878 0
53/1953/0/3/96 Księga małżeństw 1879 0
53/1953/0/3/99 Księga małżeństw 1880 0
53/1953/0/3/102 Księga małżeństw 1881 0
53/1953/0/3/105 Księga małżeństw 1882 0
53/1953/0/3/108 Księga małżeństw 1883 0
53/1953/0/3/111 Księga małżeństw 1884 0
53/1953/0/3/114 Księga małżeństw 1885 0
53/1953/0/3/117 Księga małżeństw 1886 0
53/1953/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1953/0/3/122 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 46
53/1953/0/3/126 Heiraths-Neben-Register 1888 0
53/1953/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1889 0
53/1953/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1953/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1953/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1953/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1953/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1953/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1953/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1953/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1953/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1953/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1953/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1953/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1953/0/3/168 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 51
53/1953/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1953/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1953/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1953/0/3/180 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 82
53/1953/0/3/183 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1953/0/3/187 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 62
53/1953/0/3/190 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1953/0/3/193 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1953/0/3/199 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 30
53/1953/0/3/200 [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 35
53/1953/0/3/207 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 40
53/1953/0/3/210 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 33
53/1953/0/3/215 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 29
53/1953/0/3/220 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1953/0/3/224 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1953/0/3/230 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1953/0/3/232 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1953/0/3/233 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1953/0/3/243 Rejestr poboczny małżeństw 1908-1920 0
53/1953/0/3/244 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1953/0/3/253 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1953/0/3/254 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1953/0/3/255 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

258

251

0

2.83

2.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -