Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Stobnica (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 80-120) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 31 j. a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45270-45281), 15-33 (nr 57387-57405) oraz zdigitalizowano sygnatury 15-79, 121-123, 167-169, 179-181, 185-188, 197-201, 206-211, 214-216
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1953/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1953/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1953/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1953/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1953/0/4/15 Księga zgonów 1878 75
53/1953/0/4/18 Księga zgonów 1879 66
53/1953/0/4/21 Księga zgonów 1880 55
53/1953/0/4/24 Księga zgonów 1881 77
53/1953/0/4/27 Księga zgonów 1882 59
53/1953/0/4/30 Księga zgonów 1883 57
53/1953/0/4/33 Księga zgonów 1884 67
53/1953/0/4/36 Księga zgonów 1885 78
53/1953/0/4/39 Księga zgonów 1886 69
53/1953/0/4/42 Księga zgonów 1887 48
53/1953/0/4/45 Księga zgonów 1888 46
53/1953/0/4/48 Księga zgonów 1889 43
53/1953/0/4/51 Księga zgonów 1890 69
53/1953/0/4/54 Księga zgonów 1891 53
53/1953/0/4/57 Księga zgonów 1892 42
53/1953/0/4/60 Księga zgonów 1893 62
53/1953/0/4/63 Księga zgonów 1894 52
53/1953/0/4/66 Księga zgonów 1895 53
53/1953/0/4/69 Księga zgonów 1896 58
53/1953/0/4/73 Księga zgonów 1897 49
53/1953/0/4/76 Księga zgonów 1898 57
53/1953/0/4/79 Księga zgonów 1899 76
53/1953/0/4/82 Księga zgonów 1874 0
53/1953/0/4/85 Księga zgonów 1875 0
53/1953/0/4/88 Księga zgonów 1876 0
53/1953/0/4/91 Księga zgonów 1877 0
53/1953/0/4/94 Księga zgonów 1878 0
53/1953/0/4/97 Księga zgonów 1879 0
53/1953/0/4/100 Księga zgonów 1880 0
53/1953/0/4/103 Księga zgonów 1881 0
53/1953/0/4/106 Księga zgonów 1882 0
53/1953/0/4/109 Księga zgonów 1883 0
53/1953/0/4/112 Księga zgonów 1884 0
53/1953/0/4/115 Księga zgonów 1885 0
53/1953/0/4/118 Księga zgonów 1886 0
53/1953/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1953/0/4/123 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 140
53/1953/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1888 0
53/1953/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1889 0
53/1953/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1953/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1953/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1953/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1953/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1953/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1953/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1953/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1953/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1953/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1953/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1953/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1953/0/4/169 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 107
53/1953/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1953/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1953/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1953/0/4/181 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 87
53/1953/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1953/0/4/188 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 91
53/1953/0/4/191 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1953/0/4/194 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1953/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1953/0/4/201 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 110
53/1953/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1953/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1953/0/4/208 [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 53
53/1953/0/4/211 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 43
53/1953/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1953/0/4/216 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 47
53/1953/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1953/0/4/221 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1953/0/4/225 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1953/0/4/226 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1953/0/4/228 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1953/0/4/231 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1953/0/4/234 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1953/0/4/235 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1953/0/4/245 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1953/0/4/246 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1953/0/4/247 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1953/0/4/248 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1953/0/4/249 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1953/0/4/250 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1953/0/4/251 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1953/0/4/256 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1953/0/4/257 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1953/0/4/258 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

258

251

0

2.83

2.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -