Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Strzałkowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45282-45293), 13-33 (nr O: 57406-57426) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 154-156, 160-164, 174-179, 187-192, 199-201, 211-219.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1954/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1954/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1954/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1954/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1954/0/1/13 Księga urodzeń 1878 224
53/1954/0/1/16 Księga urodzeń 1879 236
53/1954/0/1/19 Księga urodzeń 1880 254
53/1954/0/1/22 Księga urodzeń 1881 191
53/1954/0/1/25 Księga urodzeń 1882 234
53/1954/0/1/30 Księga urodzeń 1883 222
53/1954/0/1/31 Księga urodzeń 1884 218
53/1954/0/1/34 Księga urodzeń 1885 220
53/1954/0/1/37 Księga urodzeń 1886 241
53/1954/0/1/40 Księga urodzeń 1887 193
53/1954/0/1/43 Księga urodzeń 1888 246
53/1954/0/1/46 Księga urodzeń 1889 205
53/1954/0/1/49 Księga urodzeń 1890 210
53/1954/0/1/52 Księga urodzeń 1891 200
53/1954/0/1/55 Księga urodzeń 1892 202
53/1954/0/1/58 Księga urodzeń 1893 217
53/1954/0/1/61 Księga urodzeń 1894 235
53/1954/0/1/64 Księga urodzeń 1895 233
53/1954/0/1/67 Księga urodzeń 1896 221
53/1954/0/1/70 Księga urodzeń 1897 212
53/1954/0/1/73 Księga urodzeń 1898 245
53/1954/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1954/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1954/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1954/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1954/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1954/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1954/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1954/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1954/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1954/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1954/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1954/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1954/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1954/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1954/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1954/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1954/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1954/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1954/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1954/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1954/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1954/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1954/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/1954/0/1/145 Księga urodzeń 1896 0
53/1954/0/1/148 Księga urodzeń 1897 0
53/1954/0/1/151 Księga urodzeń 1898 0
53/1954/0/1/154 [Księga urodzeń] 1899 243
53/1954/0/1/157 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1954/0/1/162 [Księga urodzeń] 1900-1901 493
53/1954/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1954/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1954/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1954/0/1/174 Księga urodzeń 1902 259
53/1954/0/1/177 Księga urodzeń 1903 247
53/1954/0/1/181 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1954/0/1/184 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1954/0/1/187 [Księga urodzeń] 1904 188
53/1954/0/1/190 [Księga urodzeń] 1905 157
53/1954/0/1/193 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1954/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1954/0/1/199 Księga aktów urodzenia 1906-1907 165
53/1954/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1954/0/1/205 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1954/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1954/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1911-1911 152
53/1954/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1912-1912 151
53/1954/0/1/217 Księga Aktów Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1907-1910 659
53/1954/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1954/0/1/223 Księga Aktów Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1911-1912 0
53/1954/0/1/226 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1954/0/1/229 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1954/0/1/242 Księga Aktów Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1913-1914 0

Amount of archival material

243

243

0

3.90

3.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -