Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Strzałkowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45282-45293), 13-33 (nr O: 57406-57426) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 154-156, 160-164, 174-179, 187-192, 199-201, 211-219.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1954/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1954/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1954/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1954/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1954/0/4/15 Księga zgonów 1878 141
53/1954/0/4/18 Księga zgonów 1879 141
53/1954/0/4/21 Księga zgonów 1880 116
53/1954/0/4/24 Księga zgonów 1881 164
53/1954/0/4/27 Księga zgonów 1882 130
53/1954/0/4/28 Księga zgonów 1883 132
53/1954/0/4/33 Księga zgonów 1884 112
53/1954/0/4/36 Księga zgonów 1885 179
53/1954/0/4/39 Księga zgonów 1886 123
53/1954/0/4/42 Księga zgonów 1887 98
53/1954/0/4/45 Księga zgonów 1888 96
53/1954/0/4/48 Księga zgonów 1889 109
53/1954/0/4/51 Księga zgonów 1890 112
53/1954/0/4/54 Księga zgonów 1891 109
53/1954/0/4/57 Księga zgonów 1892 115
53/1954/0/4/60 Księga zgonów 1893 105
53/1954/0/4/63 Księga zgonów 1894 116
53/1954/0/4/66 Księga zgonów 1895 100
53/1954/0/4/69 Księga zgonów 1896 98
53/1954/0/4/72 Księga zgonów 1897 147
53/1954/0/4/75 Księga zgonów 1898 94
53/1954/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1954/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1954/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1954/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1954/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1954/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1954/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1954/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1954/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1954/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1954/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1954/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1954/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1954/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1954/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1954/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1954/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1954/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1954/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1954/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1954/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1954/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1954/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1954/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1954/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1954/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1954/0/4/156 [Księga zgonów] 1899 151
53/1954/0/4/159 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1954/0/4/164 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 210
53/1954/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1954/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1954/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1954/0/4/176 Sterbe-Haupt-Register 1902 117
53/1954/0/4/179 Sterbe-Haupt-Register 1903 145
53/1954/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1954/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1905-1905 0
53/1954/0/4/189 Sterbe-Haupt-Register 1904 70
53/1954/0/4/192 Sterbe-Haupt-Register 1905 86
53/1954/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1954/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1954/0/4/201 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 70
53/1954/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1954/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1954/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1954/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 72
53/1954/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 74
53/1954/0/4/219 Sterbe-Haupt-Register 1907-1910 308
53/1954/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1954/0/4/225 Sterbe-Haupt-Register 1911-1912 0
53/1954/0/4/228 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1954/0/4/231 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1954/0/4/237 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1954/0/4/238 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1954/0/4/239 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1954/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1954/0/4/241 Rejestr poboczny śmierci 1920-1920 0
53/1954/0/4/243 Sterbe-Haupt-Register 1913-1914 0

Amount of archival material

243

243

0

3.90

3.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -