Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Swarzędz - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 74-85, 87-97) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-30 (nr O: 57427-57456) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-73, 91, 98-101, 137-144, 168-176, 186-194, 205-210, 217-222.
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1955/0/3/3 Księga małżeństw 1875 94
53/1955/0/3/8 Księga małżeństw 1877 40
53/1955/0/3/11 Księga małżeństw 1878 36
53/1955/0/3/14 Księga małżeństw 1879 26
53/1955/0/3/17 Księga małżeństw 1880 38
53/1955/0/3/20 Księga małżeństw 1881 38
53/1955/0/3/23 Księga małżeństw 1882 50
53/1955/0/3/26 Księga małżeństw 1883 29
53/1955/0/3/29 Księga małżeństw 1884 48
53/1955/0/3/32 Księga małżeństw 1885 53
53/1955/0/3/35 Księga małżeństw 1886 49
53/1955/0/3/38 vacat -Księga małżeństw przesunięto do zespołu 1956 1887 0
53/1955/0/3/41 Księga małżeństw 1888 97
53/1955/0/3/44 Księga małżeństw 1889 63
53/1955/0/3/47 Księga małżeństw 1890 63
53/1955/0/3/50 Księga małżeństw 1891 77
53/1955/0/3/53 Księga małżeństw 1892 75
53/1955/0/3/56 Księga małżeństw 1893 57
53/1955/0/3/59 Księga małżeństw 1894 78
53/1955/0/3/62 Księga małżeństw 1895 90
53/1955/0/3/65 Księga małżeństw 1896 92
53/1955/0/3/68 Księga małżeństw 1897 59
53/1955/0/3/71 Księga małżeństw 1898 78
53/1955/0/3/75 Księga małżeństw 1880 0
53/1955/0/3/78 Księga małżeństw 1881 0
53/1955/0/3/79 Księga małżeństw 1882 0
53/1955/0/3/81 Księga małżeństw 1883 0
53/1955/0/3/83 Księga małżeństw 1884 0
53/1955/0/3/85 Księga małżeństw 1885 0
53/1955/0/3/88 Księga małżeństw 1886 0
53/1955/0/3/91 Księga małżeństw 1887 49
53/1955/0/3/94 Księga małżeństw 1888 0
53/1955/0/3/97 Księga małżeństw 1889 0
53/1955/0/3/99 Księga Aktów Małżeństwa 1899 89
53/1955/0/3/103 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1955/0/3/106 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1955/0/3/108 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1955/0/3/111 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1955/0/3/114 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1955/0/3/117 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1955/0/3/120 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1955/0/3/123 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1955/0/3/126 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1955/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1955/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1955/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1955/0/3/138 Księga aktów małżeństwa 1900-1901 235
53/1955/0/3/140 Księga aktów urodzenia 1902 294
53/1955/0/3/141 Księga aktów małżeństwa 1902 123
53/1955/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1955/0/3/148 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1955/0/3/151 Heiraths-Neben-Register 1874 0
53/1955/0/3/154 Heiraths-Neben-Register 1875 0
53/1955/0/3/157 Heiraths-Neben-Register 1876 0
53/1955/0/3/160 Heiraths-Neben-Register 1877 0
53/1955/0/3/163 Heiraths-Neben-Register 1878 0
53/1955/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1879 0
53/1955/0/3/169 Księga aktów małżeństw 1903 128
53/1955/0/3/172 Księga aktów małżeństw 1904 91
53/1955/0/3/175 Księga aktów małżeństw 1905 77
53/1955/0/3/179 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1955/0/3/182 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1955/0/3/187 Księga aktów małżeństw 1906 97
53/1955/0/3/190 Księga aktów małżeństw 1907 102
53/1955/0/3/193 Księga aktów małżeństwa miejscowa 1908-1908 116
53/1955/0/3/195 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1955/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1955/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1955/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1955/0/3/206 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 127
53/1955/0/3/209 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 89
53/1955/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1955/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1955/0/3/218 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 104
53/1955/0/3/221 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 124
53/1955/0/3/224 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1955/0/3/228 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1955/0/3/231 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1955/0/3/234 Księga aktów małżeństwa miejscowa [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0

Amount of archival material

233

233

0

4.14

4.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -