Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Swarzędz - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 74-85, 87-97) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-30 (nr O: 57427-57456) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-73, 91, 98-101, 137-144, 168-176, 186-194, 205-210, 217-222.
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1955/0/4/4 Księga zgonów 1875 156
53/1955/0/4/6 Księga zgonów 1876 92
53/1955/0/4/9 Księga zgonów 1877 80
53/1955/0/4/12 Księga zgonów 1878 124
53/1955/0/4/15 Księga zgonów 1879 118
53/1955/0/4/18 Księga zgonów 1880 79
53/1955/0/4/21 Księga zgonów 1881 105
53/1955/0/4/24 Księga zgonów 1882 86
53/1955/0/4/27 Księga zgonów 1883 91
53/1955/0/4/30 Księga zgonów 1884 86
53/1955/0/4/33 Księga zgonów 1885 95
53/1955/0/4/36 Księga zgonów 1886 103
53/1955/0/4/39 Księga zgonów 1887 96
53/1955/0/4/42 Księga zgonów 1888 145
53/1955/0/4/45 Księga zgonów 1889 133
53/1955/0/4/48 Księga zgonów 1890 173
53/1955/0/4/51 Księga zgonów 1891 129
53/1955/0/4/54 Księga zgonów 1892 134
53/1955/0/4/57 Księga zgonów 1893 130
53/1955/0/4/60 Księga zgonów 1894 114
53/1955/0/4/63 Księga zgonów 1895 190
53/1955/0/4/66 Księga zgonów 1896 150
53/1955/0/4/69 Księga zgonów 1897 171
53/1955/0/4/72 Księga zgonów 1898 163
53/1955/0/4/76 Księga zgonów 1880 0
53/1955/0/4/89 Księga zgonów 1886 0
53/1955/0/4/92 Księga zgonów 1887 0
53/1955/0/4/95 Księga zgonów 1888 0
53/1955/0/4/100 Księga Aktów Zejścia 1899 170
53/1955/0/4/104 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1955/0/4/109 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1955/0/4/112 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1955/0/4/115 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1955/0/4/118 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1955/0/4/121 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1955/0/4/124 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1955/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1955/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1955/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1955/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1955/0/4/139 Księga aktów zejścia 1900-1901 360
53/1955/0/4/142 Księga aktów zejścia 1902 159
53/1955/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1955/0/4/149 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1955/0/4/152 Sterbe-Neben-Register 1874 0
53/1955/0/4/155 Sterbe-Neben-Register 1875 0
53/1955/0/4/158 Sterbe-Neben-Register 1876 0
53/1955/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1877 0
53/1955/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1878 0
53/1955/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1879 0
53/1955/0/4/170 Księga aktów zejścia 1903 185
53/1955/0/4/173 Księga aktów zejścia 1904 176
53/1955/0/4/176 Księga aktów zejścia 1905 175
53/1955/0/4/180 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1955/0/4/183 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905-1905 0
53/1955/0/4/185 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1955/0/4/188 Księga aktów zejścia 1906 134
53/1955/0/4/191 Księga aktów zejścia 1907 145
53/1955/0/4/194 Księga aktów zejścia miejscowa 1908-1908 155
53/1955/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1955/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1955/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1955/0/4/207 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 157
53/1955/0/4/210 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 130
53/1955/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1955/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1955/0/4/219 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 154
53/1955/0/4/222 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 150
53/1955/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1955/0/4/229 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1955/0/4/232 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1955/0/4/235 Księga aktów zejścia miejscowa [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0

Amount of archival material

233

233

0

4.14

4.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -