Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn. 77-119) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45444-45455), 13-33 (nr O: 57483-57503) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-76, 120-126, 162-164, 171-176, 183-188, 195-205, 212-215, 222-224, 228-230, 234-236
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1957/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1957/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1957/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1957/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1957/0/1/13 Księga urodzeń 1878 150
53/1957/0/1/16 Księga urodzeń 1879 159
53/1957/0/1/19 Księga urodzeń 1880 135
53/1957/0/1/22 Księga urodzeń 1881 166
53/1957/0/1/25 Księga urodzeń 1882 134
53/1957/0/1/28 Księga urodzeń 1883 166
53/1957/0/1/31 Księga urodzeń 1884 154
53/1957/0/1/34 Księga urodzeń 1885 157
53/1957/0/1/37 Księga urodzeń 1886 144
53/1957/0/1/40 Księga urodzeń 1887 166
53/1957/0/1/44 Księga urodzeń 1888 170
53/1957/0/1/47 Księga urodzeń 1889 163
53/1957/0/1/50 Księga urodzeń 1890 170
53/1957/0/1/53 Księga urodzeń 1891 181
53/1957/0/1/56 Księga urodzeń 1892 156
53/1957/0/1/59 Księga urodzeń 1893 165
53/1957/0/1/62 Księga urodzeń 1894 182
53/1957/0/1/65 Księga urodzeń 1895 213
53/1957/0/1/68 Księga urodzeń 1896 226
53/1957/0/1/71 Księga urodzeń 1897 246
53/1957/0/1/74 Księga urodzeń 1898 228
53/1957/0/1/78 Księga urodzeń 1876 0
53/1957/0/1/81 Księga urodzeń 1877 0
53/1957/0/1/84 Księga urodzeń 1878 0
53/1957/0/1/87 Księga urodzeń 1879 0
53/1957/0/1/90 Księga urodzeń 1880 0
53/1957/0/1/93 Księga urodzeń 1881 0
53/1957/0/1/96 Księga urodzeń 1882 0
53/1957/0/1/99 Księga urodzeń 1883 0
53/1957/0/1/102 Księga urodzeń 1884 0
53/1957/0/1/105 Księga urodzeń 1885 0
53/1957/0/1/108 Księga urodzeń 1886 0
53/1957/0/1/111 Księga urodzeń 1887 0
53/1957/0/1/114 Księga urodzeń 1888 0
53/1957/0/1/117 Księga urodzeń 1889 0
53/1957/0/1/121 Geburts-Haupt-Register 1899 229
53/1957/0/1/124 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 456
53/1957/0/1/127 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1957/0/1/130 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1957/0/1/133 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1957/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1957/0/1/139 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1957/0/1/142 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1957/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1957/0/1/148 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1957/0/1/151 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1957/0/1/154 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1957/0/1/157 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1957/0/1/162 Geburts-Haupt-Register 1902 245
53/1957/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1957/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1957/0/1/171 Geburts-Haupt-Register 1903 255
53/1957/0/1/172 Geburts-Haupt-Register 1904 248
53/1957/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1957/0/1/180 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1957/0/1/183 Geburts-Haupt-Register 1905 298
53/1957/0/1/186 Geburts-Haupt-Register 1906 291
53/1957/0/1/189 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1957/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1957/0/1/195 Geburts-Haupt-Register 1907 293
53/1957/0/1/200 Geburts-Haupt-Register I 1908-1908 275
53/1957/0/1/201 Geburts-Haupt-Register II 1908-1908 267
53/1957/0/1/206 Geburts-Neben-Register I 1908-1908 0
53/1957/0/1/207 Geburts-Neben-Register II 1908-1908 0
53/1957/0/1/213 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 538
53/1957/0/1/216 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1957/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1957/0/1/222 Geburts-Haupt-Register 1910-1910 511
53/1957/0/1/225 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1957/0/1/228 Rejestr główny urodzeń 1911-1911 504
53/1957/0/1/231 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1957/0/1/234 Geburts-Haupt-Register 1912-1912 454
53/1957/0/1/237 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1957/0/1/239 Geburts-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1957/0/1/242 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1957/0/1/251 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1957/0/1/252 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/1957/0/1/253 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/1957/0/1/254 Geburts-Neben-Register 1918-1918 0
53/1957/0/1/255 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
53/1957/0/1/256 Rejestr poboczny urodzeń 1920-1920 0
53/1957/0/1/268 Geburts-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1957/0/1/269 Geburts-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1957/0/1/270 Geburts-Haupt-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

276

267

0

5.36

5.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -