Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn. 77-119) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45444-45455), 13-33 (nr O: 57483-57503) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-76, 120-126, 162-164, 171-176, 183-188, 195-205, 212-215, 222-224, 228-230, 234-236
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1957/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1957/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1957/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1957/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1957/0/3/14 Księga małżeństw 1878 50
53/1957/0/3/17 Księga małżeństw 1879 41
53/1957/0/3/20 Księga małżeństw 1880 50
53/1957/0/3/23 Księga małżeństw 1881 47
53/1957/0/3/26 Księga małżeństw 1882 71
53/1957/0/3/29 Księga małżeństw 1883 65
53/1957/0/3/32 Księga małżeństw 1884 69
53/1957/0/3/35 Księga małżeństw 1885 51
53/1957/0/3/38 Księga małżeństw 1886 90
53/1957/0/3/41 Księga małżeństw 1887 77
53/1957/0/3/45 Księga małżeństw 1888 53
53/1957/0/3/48 Księga małżeństw 1889 65
53/1957/0/3/51 Księga małżeństw 1890 81
53/1957/0/3/54 Księga małżeństw 1891 79
53/1957/0/3/57 Księga małżeństw 1892 81
53/1957/0/3/60 Księga małżeństw 1893 65
53/1957/0/3/63 Księga małżeństw 1894 71
53/1957/0/3/66 Księga małżeństw 1895 91
53/1957/0/3/69 Księga małżeństw 1896 77
53/1957/0/3/72 Księga małżeństw 1897 107
53/1957/0/3/75 Księga małżeństw 1898 83
53/1957/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1957/0/3/79 Księga małżeństw 1876 0
53/1957/0/3/82 Księga małżeństw 1877 0
53/1957/0/3/85 Księga małżeństw 1878 0
53/1957/0/3/88 Księga małżeństw 1879 0
53/1957/0/3/91 Księga małżeństw 1880 0
53/1957/0/3/94 Księga małżeństw 1881 0
53/1957/0/3/97 Księga małżeństw 1882 0
53/1957/0/3/100 Księga małżeństw 1883 0
53/1957/0/3/103 Księga małżeństw 1884 0
53/1957/0/3/106 Księga małżeństw 1885 0
53/1957/0/3/109 Księga małżeństw 1886 0
53/1957/0/3/112 Księga małżeństw 1887 0
53/1957/0/3/115 Księga małżeństw 1888 0
53/1957/0/3/118 Księga małżeństw 1889 0
53/1957/0/3/122 Heiraths-Haupt-Register 1899 71
53/1957/0/3/125 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 149
53/1957/0/3/128 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1957/0/3/131 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1957/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1957/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1957/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1957/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1957/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1957/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1957/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1957/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1957/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1957/0/3/160 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1957/0/3/163 Heiraths-Haupt-Register 1902 75
53/1957/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1957/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1957/0/3/173 Heiraths-Haupt-Register 1903 65
53/1957/0/3/174 Heiraths-Haupt-Register 1904 83
53/1957/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1957/0/3/181 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1957/0/3/184 Heirats-Haupt-Register 1905 93
53/1957/0/3/187 Heirats-Haupt-Register 1906 85
53/1957/0/3/190 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1957/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1957/0/3/194 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1957/0/3/196 Heirats-Haupt-Register 1907 76
53/1957/0/3/202 Heirats-Haupt-Register I 1908-1908 90
53/1957/0/3/203 Heirats-Haupt-Register II 1908-1908 63
53/1957/0/3/208 Heirats-Neben-Register I 1908-1908 0
53/1957/0/3/209 Heirats-Neben-Register II 1908-1908 0
53/1957/0/3/214 Heirats-Haupt-Register 1909-1909 198
53/1957/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1957/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1957/0/3/223 Heirats-Haupt-Register 1910-1910 186
53/1957/0/3/226 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1957/0/3/229 Heirats-Haupt-Register 1911-1911 202
53/1957/0/3/232 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1957/0/3/235 Heirats-Haupt-Register 1912-1912 171
53/1957/0/3/238 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1957/0/3/240 Heirats-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1957/0/3/245 Heirats-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1957/0/3/246 Heirats-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1957/0/3/247 Heirats-Haupt-Register 1916-1916 0
53/1957/0/3/257 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1957/0/3/258 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1957/0/3/259 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1957/0/3/260 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1957/0/3/261 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1957/0/3/262 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1957/0/3/271 Heirats-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1957/0/3/272 Heirats-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1957/0/3/273 Heirats-Haupt-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

276

267

0

5.36

5.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -