Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn. 77-119) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45444-45455), 13-33 (nr O: 57483-57503) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-76, 120-126, 162-164, 171-176, 183-188, 195-205, 212-215, 222-224, 228-230, 234-236
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1957/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1957/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1957/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1957/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1957/0/4/15 Księga zgonów 1878 140
53/1957/0/4/18 Księga zgonów 1879 117
53/1957/0/4/21 Księga zgonów 1880 129
53/1957/0/4/24 Księga zgonów 1881 122
53/1957/0/4/27 Księga zgonów 1882 123
53/1957/0/4/30 Księga zgonów 1883 133
53/1957/0/4/33 Księga zgonów 1884 118
53/1957/0/4/36 Księga zgonów 1885 128
53/1957/0/4/39 Księga zgonów 1886 130
53/1957/0/4/42 Księga zgonów 1887 134
53/1957/0/4/46 Księga zgonów 1888 128
53/1957/0/4/49 Księga zgonów 1889 136
53/1957/0/4/52 Księga zgonów 1890 161
53/1957/0/4/55 Księga zgonów 1891 104
53/1957/0/4/58 Księga zgonów 1892 104
53/1957/0/4/61 Księga zgonów 1893 148
53/1957/0/4/64 Księga zgonów 1894 120
53/1957/0/4/67 Księga zgonów 1895 119
53/1957/0/4/70 Księga zgonów 1896 129
53/1957/0/4/73 Księga zgonów 1897 153
53/1957/0/4/76 Księga zgonów 1898 147
53/1957/0/4/80 Księga zgonów 1876 0
53/1957/0/4/83 Księga zgonów 1877 0
53/1957/0/4/86 Księga zgonów 1878 0
53/1957/0/4/89 Księga zgonów 1879 0
53/1957/0/4/92 Księga zgonów 1880 0
53/1957/0/4/95 Księga zgonów 1881 0
53/1957/0/4/98 Księga zgonów 1882 0
53/1957/0/4/101 Księga zgonów 1883 0
53/1957/0/4/104 Księga zgonów 1884 0
53/1957/0/4/107 Księga zgonów 1885 0
53/1957/0/4/110 Księga zgonów 1886 0
53/1957/0/4/113 Księga zgonów 1887 0
53/1957/0/4/116 Księga zgonów 1888 0
53/1957/0/4/119 Księga zgonów 1889 0
53/1957/0/4/123 Sterbe-Haupt-Register 1899 143
53/1957/0/4/126 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 338
53/1957/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1957/0/4/132 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1957/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1957/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1957/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1957/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1957/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1957/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1957/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1957/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1957/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1957/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1957/0/4/164 Sterbe-Haupt-Register 1902 181
53/1957/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1957/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1957/0/4/175 Sterbe-Haupt-Register 1903 194
53/1957/0/4/176 Sterbe-Haupt-Register 1904 158
53/1957/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1957/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1957/0/4/185 Sterbe-Haupt-Register 1905 176
53/1957/0/4/188 Sterbe-Haupt-Register 1906 172
53/1957/0/4/191 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1957/0/4/197 Sterbe-Haupt-Register 1907 201
53/1957/0/4/204 Sterbe-Haupt-Register I 1908-1908 165
53/1957/0/4/205 Sterbe-Haupt-Register II 1908-1908 147
53/1957/0/4/210 Sterbe-Neben-Register I 1908-1908 0
53/1957/0/4/211 Sterbe-Neben-Register II 1908-1908 0
53/1957/0/4/215 Sterbe-Haupt-Register 1909-1909 257
53/1957/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1957/0/4/221 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1957/0/4/224 Sterbe-Haupt-Register 1910-1910 282
53/1957/0/4/227 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1957/0/4/230 Sterbe-Haupt-Register 1911-1911 269
53/1957/0/4/233 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1957/0/4/236 Sterbe-Haupt-Register 1912-1912 241
53/1957/0/4/241 Sterbe-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1957/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1957/0/4/244 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1957/0/4/248 Sterbe-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1957/0/4/249 Sterbe-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1957/0/4/250 Sterbe-Haupt-Register 1916-1916 0
53/1957/0/4/263 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1957/0/4/264 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1957/0/4/265 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1957/0/4/266 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1957/0/4/267 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1957/0/4/274 Sterbe-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1957/0/4/275 Sterbe-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1957/0/4/276 Sterbe-Haupt-Register 1919-1919 0

Amount of archival material

276

267

0

5.36

5.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -