Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1907 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 76-119.
W zespole zmikrofilmowano 33 j. a. o sygn.: 1-11 (nr O: 45456-45466), 12-33 (nr O: 57504-57525) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 120-130, 167-170, 177-182, 189-194, 201-203
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1958/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1958/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1958/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1958/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1958/0/1/13 Księga urodzeń 1878 222
53/1958/0/1/16 Księga urodzeń 1879 206
53/1958/0/1/19 Księga urodzeń 1880 187
53/1958/0/1/22 Księga urodzeń 1881 170
53/1958/0/1/25 Księga urodzeń 1882 193
53/1958/0/1/28 Księga urodzeń 1883 190
53/1958/0/1/31 Księga urodzeń 1884 166
53/1958/0/1/34 Księga urodzeń 1885 377
53/1958/0/1/37 Księga urodzeń 1886 421
53/1958/0/1/40 Księga urodzeń 1887 395
53/1958/0/1/43 Księga urodzeń 1888 420
53/1958/0/1/46 Księga urodzeń 1889 395
53/1958/0/1/49 Księga urodzeń 1890 393
53/1958/0/1/52 Księga urodzeń 1891 433
53/1958/0/1/55 Księga urodzeń 1892 371
53/1958/0/1/58 Księga urodzeń 1893 400
53/1958/0/1/61 Księga urodzeń 1894 394
53/1958/0/1/64 Księga urodzeń 1895 475
53/1958/0/1/67 Księga urodzeń 1896 449
53/1958/0/1/70 Księga urodzeń 1897 449
53/1958/0/1/73 Księga urodzeń 1898 465
53/1958/0/1/78 Księga urodzeń 1876 0
53/1958/0/1/81 Księga urodzeń 1877 0
53/1958/0/1/84 Księga urodzeń 1878 0
53/1958/0/1/87 Księga urodzeń 1879 0
53/1958/0/1/90 Księga urodzeń 1880 0
53/1958/0/1/93 Księga urodzeń 1881 0
53/1958/0/1/96 Księga urodzeń 1882 0
53/1958/0/1/99 Księga urodzeń 1883 0
53/1958/0/1/102 Księga urodzeń 1884 0
53/1958/0/1/105 Księga urodzeń 1885 0
53/1958/0/1/108 Księga urodzeń 1886 0
53/1958/0/1/111 Księga urodzeń 1887 0
53/1958/0/1/114 Księga urodzeń 1888 0
53/1958/0/1/117 Księga urodzeń 1889 0
53/1958/0/1/122 Geburts-Haupt-Register 1899 470
53/1958/0/1/125 Geburts-Haupt-Register 1900 439
53/1958/0/1/128 Geburts-Haupt-Register 1901 453
53/1958/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1958/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1958/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1958/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1958/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1958/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1958/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1958/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1958/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1958/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1958/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1958/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1958/0/1/168 Geburts-Haupt-Register 1902 475
53/1958/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1958/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1958/0/1/177 Geburts-Haupt-Register 1903 460
53/1958/0/1/178 Geburts-Haupt-Register 1904 274
53/1958/0/1/183 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1958/0/1/186 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1958/0/1/189 Geburts-Haupt-Register 1905 275
53/1958/0/1/192 Geburts-Haupt-Register 1906 252
53/1958/0/1/195 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1958/0/1/198 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1958/0/1/201 Geburts-Haupt-Register 1907 251

Amount of archival material

203

203

0

4.81

4.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -