Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1907 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 76-119.
W zespole zmikrofilmowano 33 j. a. o sygn.: 1-11 (nr O: 45456-45466), 12-33 (nr O: 57504-57525) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 120-130, 167-170, 177-182, 189-194, 201-203
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1958/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1958/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1958/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1958/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1958/0/3/14 Księga małżeństw 1878 79
53/1958/0/3/17 Księga małżeństw 1879 66
53/1958/0/3/20 Księga małżeństw 1880 65
53/1958/0/3/23 Księga małżeństw 1881 61
53/1958/0/3/26 Księga małżeństw 1882 77
53/1958/0/3/29 Księga małżeństw 1883 77
53/1958/0/3/32 Księga małżeństw 1884 100
53/1958/0/3/35 Księga małżeństw 1885 146
53/1958/0/3/39 Księga małżeństw 1886 150
53/1958/0/3/41 Księga małżeństw 1887 160
53/1958/0/3/44 Księga małżeństw 1888 173
53/1958/0/3/47 Księga małżeństw 1889 122
53/1958/0/3/50 Księga małżeństw 1890 158
53/1958/0/3/53 Księga małżeństw 1891 117
53/1958/0/3/56 Księga małżeństw 1892 133
53/1958/0/3/59 Księga małżeństw 1893 130
53/1958/0/3/62 Księga małżeństw 1894 160
53/1958/0/3/65 Księga małżeństw 1895 146
53/1958/0/3/68 Księga małżeństw 1896 144
53/1958/0/3/71 Księga małżeństw 1897 145
53/1958/0/3/74 Księga małżeństw 1898 148
53/1958/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1958/0/3/79 Księga małżeństw 1876 0
53/1958/0/3/82 Księga małżeństw 1877 0
53/1958/0/3/85 Księga małżeństw 1878 0
53/1958/0/3/88 Księga małżeństw 1879 0
53/1958/0/3/91 Księga małżeństw 1880 0
53/1958/0/3/94 Księga małżeństw 1881 0
53/1958/0/3/97 Księga małżeństw 1882 0
53/1958/0/3/100 Księga małżeństw 1883 0
53/1958/0/3/103 Księga małżeństw 1884 0
53/1958/0/3/106 Księga małżeństw 1885 0
53/1958/0/3/109 Księga małżeństw 1886 0
53/1958/0/3/112 Księga małżeństw 1887 0
53/1958/0/3/115 Księga małżeństw 1888 0
53/1958/0/3/118 Księga małżeństw 1889 0
53/1958/0/3/123 Heiraths-Haupt-Register 1899 142
53/1958/0/3/126 Heiraths-Haupt-Register 1900 136
53/1958/0/3/129 Heiraths-Haupt-Register 1901 129
53/1958/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1958/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1958/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1958/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1958/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1958/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1958/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1958/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1958/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1958/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1958/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1958/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1958/0/3/169 Heiraths-Haupt-Register 1902 130
53/1958/0/3/172 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1958/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1958/0/3/179 Heiraths-Haupt-Register 1903 132
53/1958/0/3/180 Heiraths-Haupt-Register 1904 94
53/1958/0/3/184 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1958/0/3/187 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1958/0/3/190 Heirats-Haupt-Register 1905 84
53/1958/0/3/193 Heirats-Haupt-Register 1906 90
53/1958/0/3/196 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1958/0/3/199 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1958/0/3/202 Heirats-Haupt-Register 1907 68

Amount of archival material

203

203

0

4.81

4.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -