Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szamotuły - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - 1874 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1907 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 76-119.
W zespole zmikrofilmowano 33 j. a. o sygn.: 1-11 (nr O: 45456-45466), 12-33 (nr O: 57504-57525) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 120-130, 167-170, 177-182, 189-194, 201-203
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1958/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1958/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1958/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1958/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1958/0/4/15 Księga zgonów 1878 133
53/1958/0/4/18 Księga zgonów 1879 111
53/1958/0/4/21 Księga zgonów 1880 117
53/1958/0/4/24 Księga zgonów 1881 126
53/1958/0/4/27 Księga zgonów 1882 138
53/1958/0/4/30 Księga zgonów 1883 120
53/1958/0/4/33 Księga zgonów 1884 258
53/1958/0/4/36 Księga zgonów 1885 287
53/1958/0/4/38 Księga zgonów 1886 259
53/1958/0/4/42 Księga zgonów 1887 229
53/1958/0/4/45 Księga zgonów 1888 211
53/1958/0/4/48 Księga zgonów 1889 206
53/1958/0/4/51 Księga zgonów 1890 262
53/1958/0/4/54 Księga zgonów 1891 223
53/1958/0/4/57 Księga zgonów 1892 216
53/1958/0/4/60 Księga zgonów 1893 222
53/1958/0/4/63 Księga zgonów 1894 220
53/1958/0/4/66 Księga zgonów 1895 195
53/1958/0/4/69 Księga zgonów 1896 220
53/1958/0/4/72 Księga zgonów 1897 211
53/1958/0/4/75 Księga zgonów 1898 251
53/1958/0/4/76 Księga zgonów 1874 0
53/1958/0/4/80 Księga zgonów 1876 0
53/1958/0/4/83 Księga zgonów 1877 0
53/1958/0/4/86 Księga zgonów 1878 0
53/1958/0/4/89 Księga zgonów 1879 0
53/1958/0/4/92 Księga zgonów 1880 0
53/1958/0/4/95 Księga zgonów 1881 0
53/1958/0/4/98 Księga zgonów 1882 0
53/1958/0/4/101 Księga zgonów 1883 0
53/1958/0/4/104 Księga zgonów 1884 0
53/1958/0/4/107 Księga zgonów 1885 0
53/1958/0/4/110 Księga zgonów 1886 0
53/1958/0/4/113 Księga zgonów 1887 0
53/1958/0/4/116 Księga zgonów 1888 0
53/1958/0/4/119 Księga zgonów 1889 0
53/1958/0/4/124 Sterbe-Haupt-Register 1899 256
53/1958/0/4/127 Sterbe-Haupt-Register 1900 213
53/1958/0/4/130 Sterbe-Haupt-Register 1901 272
53/1958/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1958/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1958/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1958/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1958/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1958/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1958/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1958/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1958/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1958/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1958/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1958/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1958/0/4/170 Sterbe-Haupt-Register 1902 251
53/1958/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1958/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1958/0/4/181 Sterbe-Haupt-Register 1903 227
53/1958/0/4/182 Sterbe-Haupt-Register 1904 144
53/1958/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1958/0/4/188 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1958/0/4/191 Sterbe-Haupt-Register 1905 121
53/1958/0/4/194 Sterbe-Haupt-Register 1906 97
53/1958/0/4/197 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1958/0/4/200 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1958/0/4/203 Sterbe-Haupt-Register 1907 131

Amount of archival material

203

203

0

4.81

4.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -