Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szlachcin (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-123) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45492-45503), 13-33 (nr O: 57525-57545) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 124-127, 164-168, 178-182, 187, 190, 192-193, 195, 197, 199-209
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1960/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1960/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1960/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1960/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1960/0/1/13 Księga urodzeń 1878 116
53/1960/0/1/16 Księga urodzeń 1879 120
53/1960/0/1/19 Księga urodzeń 1880 119
53/1960/0/1/22 Księga urodzeń 1881 84
53/1960/0/1/25 Księga urodzeń 1882 126
53/1960/0/1/28 Księga urodzeń 1883 127
53/1960/0/1/31 Księga urodzeń 1884 98
53/1960/0/1/34 Księga urodzeń 1885 111
53/1960/0/1/37 Księga urodzeń 1886 126
53/1960/0/1/40 Księga urodzeń 1887 156
53/1960/0/1/43 Księga urodzeń 1888 108
53/1960/0/1/46 Księga urodzeń 1889 121
53/1960/0/1/49 Księga urodzeń 1890 129
53/1960/0/1/52 Księga urodzeń 1891 112
53/1960/0/1/55 Księga urodzeń 1892 106
53/1960/0/1/58 Księga urodzeń 1893 134
53/1960/0/1/61 Księga urodzeń 1894 116
53/1960/0/1/64 Księga urodzeń 1895 145
53/1960/0/1/67 Księga urodzeń 1896 119
53/1960/0/1/70 Księga urodzeń 1897 148
53/1960/0/1/73 Księga urodzeń 1898 136
53/1960/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1960/0/1/79 Księga urodzeń 1875 0
53/1960/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1960/0/1/85 Księga urodzeń 1877 0
53/1960/0/1/88 Księga urodzeń 1878 0
53/1960/0/1/91 Księga urodzeń 1879 0
53/1960/0/1/94 Księga urodzeń 1880 0
53/1960/0/1/97 Księga urodzeń 1881 0
53/1960/0/1/100 Księga urodzeń 1882 0
53/1960/0/1/103 Księga urodzeń 1883 0
53/1960/0/1/106 Księga urodzeń 1884 0
53/1960/0/1/109 Księga urodzeń 1885 0
53/1960/0/1/112 Księga urodzeń 1886 0
53/1960/0/1/115 Księga urodzeń 1887 0
53/1960/0/1/118 Księga urodzeń 1888 0
53/1960/0/1/121 Księga urodzeń 1889 0
53/1960/0/1/125 Księga urodzeń 1899 154
53/1960/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1960/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1960/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1960/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1960/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1960/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1960/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1960/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1960/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1960/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1960/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1960/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1960/0/1/164 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 279
53/1960/0/1/169 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1960/0/1/172 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1960/0/1/175 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1960/0/1/178 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 281
53/1960/0/1/179 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 263
53/1960/0/1/183 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1960/0/1/186 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1960/0/1/189 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1960/0/1/192 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 46
53/1960/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1960/0/1/197 Geburts-Haupt-Register 1908-1909 228
53/1960/0/1/198 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1960/0/1/201 Geburts-Neben-Register 1910-1910 132
53/1960/0/1/204 Geburts-Neben-Register 1911-1911 118
53/1960/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1912-1912 103
53/1960/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1960/0/1/213 Geburts-Haupt-Register 1910-1911 0
53/1960/0/1/216 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1960/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1960/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/1960/0/1/221 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/1960/0/1/222 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
53/1960/0/1/223 Rejestr poboczny urodzeń 1920-1920 0
53/1960/0/1/224 Rejestr poboczny urodzeń 1921-1921 0

Amount of archival material

238

238

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -