Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szlachcin (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-123) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45492-45503), 13-33 (nr O: 57525-57545) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 124-127, 164-168, 178-182, 187, 190, 192-193, 195, 197, 199-209
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1960/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1960/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1960/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1960/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1960/0/3/14 Księga małżeństw 1878 53
53/1960/0/3/17 Księga małżeństw 1879 51
53/1960/0/3/20 Księga małżeństw 1880 31
53/1960/0/3/23 Księga małżeństw 1881 41
53/1960/0/3/26 Księga małżeństw 1882 53
53/1960/0/3/29 Księga małżeństw 1883 48
53/1960/0/3/32 Księga małżeństw 1884 51
53/1960/0/3/35 Księga małżeństw 1885 56
53/1960/0/3/38 Księga małżeństw 1886 72
53/1960/0/3/41 Księga małżeństw 1887 52
53/1960/0/3/44 Księga małżeństw 1888 48
53/1960/0/3/47 Księga małżeństw 1889 60
53/1960/0/3/50 Księga małżeństw 1890 36
53/1960/0/3/53 Księga małżeństw 1891 58
53/1960/0/3/56 Księga małżeństw 1892 72
53/1960/0/3/59 Księga małżeństw 1893 72
53/1960/0/3/62 Księga małżeństw 1894 58
53/1960/0/3/65 Księga małżeństw 1895 68
53/1960/0/3/68 Księga małżeństw 1896 40
53/1960/0/3/71 Księga małżeństw 1897 49
53/1960/0/3/74 Księga małżeństw 1898 67
53/1960/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1960/0/3/80 Księga małżeństw 1875 0
53/1960/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1960/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1960/0/3/89 Księga małżeństw 1878 0
53/1960/0/3/92 Księga małżeństw 1879 0
53/1960/0/3/95 Księga małżeństw 1880 0
53/1960/0/3/98 Księga małżeństw 1881 0
53/1960/0/3/101 Księga małżeństw 1882 0
53/1960/0/3/104 Księga małżeństw 1883 0
53/1960/0/3/107 Księga małżeństw 1884 0
53/1960/0/3/110 Księga małżeństw 1885 0
53/1960/0/3/113 Księga małżeństw 1886 0
53/1960/0/3/116 Księga małżeństw 1887 0
53/1960/0/3/119 Księga małżeństw 1888 0
53/1960/0/3/122 Księga małżeństw 1889 0
53/1960/0/3/126 Księga małżeństw 1899 51
53/1960/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1960/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1960/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1960/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1960/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1960/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1960/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1960/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1960/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1960/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1960/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1960/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1960/0/3/165 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 116
53/1960/0/3/167 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 75
53/1960/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1960/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1960/0/3/176 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1960/0/3/180 Heirats-Haupt-Register 1904-1905 90
53/1960/0/3/184 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1960/0/3/187 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 49
53/1960/0/3/190 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 41
53/1960/0/3/195 Heirats-Neben-Register 1908-1908 67
53/1960/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1909-1909 29
53/1960/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1910-1910 46
53/1960/0/3/205 Heirats-Neben-Register 1911-1911 52
53/1960/0/3/208 Heirats-Neben-Register 1912-1912 42
53/1960/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1960/0/3/214 Heirats-Haupt-Register 1906-1911 0
53/1960/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1960/0/3/225 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1960/0/3/226 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1960/0/3/227 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1960/0/3/228 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1960/0/3/229 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1960/0/3/230 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1960/0/3/231 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0

Amount of archival material

238

238

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -