Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szlachcin (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-123) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45492-45503), 13-33 (nr O: 57525-57545) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-75, 124-127, 164-168, 178-182, 187, 190, 192-193, 195, 197, 199-209
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1960/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1960/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1960/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1960/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1960/0/4/15 Księga zgonów 1878 93
53/1960/0/4/18 Księga zgonów 1879 68
53/1960/0/4/21 Księga zgonów 1880 69
53/1960/0/4/24 Księga zgonów 1881 95
53/1960/0/4/27 Księga zgonów 1882 90
53/1960/0/4/30 Księga zgonów 1883 79
53/1960/0/4/33 Księga zgonów 1884 87
53/1960/0/4/36 Księga zgonów 1885 84
53/1960/0/4/39 Księga zgonów 1886 86
53/1960/0/4/42 Księga zgonów 1887 86
53/1960/0/4/45 Księga zgonów 1888 71
53/1960/0/4/48 Księga zgonów 1889 61
53/1960/0/4/51 Księga zgonów 1890 70
53/1960/0/4/54 Księga zgonów 1891 60
53/1960/0/4/57 Księga zgonów 1892 65
53/1960/0/4/60 Księga zgonów 1893 69
53/1960/0/4/63 Księga zgonów 1894 60
53/1960/0/4/66 Księga zgonów 1895 56
53/1960/0/4/69 Księga zgonów 1886 56
53/1960/0/4/72 Księga zgonów 1897 74
53/1960/0/4/75 Księga zgonów 1898 64
53/1960/0/4/78 Księga zgonów 1874 0
53/1960/0/4/81 Księga zgonów 1875 0
53/1960/0/4/84 Księga zgonów 1876 0
53/1960/0/4/87 Księga zgonów 1877 0
53/1960/0/4/90 Księga zgonów 1878 0
53/1960/0/4/93 Księga zgonów 1879 0
53/1960/0/4/96 Księga zgonów 1880 0
53/1960/0/4/99 Księga zgonów 1881 0
53/1960/0/4/102 Księga zgonów 1882 0
53/1960/0/4/105 Księga zgonów 1883 0
53/1960/0/4/108 Księga zgonów 1884 0
53/1960/0/4/111 Księga zgonów 1885 0
53/1960/0/4/114 Księga zgonów 1886 0
53/1960/0/4/117 Księga zgonów 1887 0
53/1960/0/4/120 Księga zgonów 1888 0
53/1960/0/4/123 Księga zgonów 1889 0
53/1960/0/4/127 Księga zgonów 1899 62
53/1960/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1960/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1960/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1960/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1960/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1960/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1960/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1960/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1960/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1960/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1960/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1960/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1960/0/4/166 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 115
53/1960/0/4/168 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 117
53/1960/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1960/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1960/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1960/0/4/181 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 119
53/1960/0/4/185 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905-1905 0
53/1960/0/4/188 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1960/0/4/191 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1960/0/4/193 Sterbe-Haupt-Register 1906-1908 155
53/1960/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1960/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 49
53/1960/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 56
53/1960/0/4/206 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 47
53/1960/0/4/209 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 56
53/1960/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1960/0/4/215 Sterbe-Haupt-Register 1909-1911 0
53/1960/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1960/0/4/232 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1960/0/4/233 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1960/0/4/234 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1960/0/4/235 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1960/0/4/236 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1960/0/4/237 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1960/0/4/238 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0

Amount of archival material

238

238

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -