Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szydłowiec (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1875 - 1906
- brak danych - 1875 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1875-1906 W zespole zmikrofilmowano 28 j. a. o sygn.: 2 (nr O 44854), 4-9 (nr O: 45528-45533), 10-30 (nr O: 57546-57566) oraz zdigitalizowano sygnatury 1, 3, 10-97

Amount of archival material

97

97

0

0.91

0.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -