Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szydłowiec (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1875 - 1906
- brak danych - 1875 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1875-1906 W zespole zmikrofilmowano 28 j. a. o sygn.: 2 (nr O 44854), 4-9 (nr O: 45528-45533), 10-30 (nr O: 57546-57566) oraz zdigitalizowano sygnatury 1, 3, 10-97
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1961/0/3/2 Księga małżeństw 1875 0
53/1961/0/3/5 Księga małżeństw 1876 0
53/1961/0/3/8 Księga małżeństw 1877 0
53/1961/0/3/11 Księga małżeństw 1878 19
53/1961/0/3/14 Księga małżeństw 1879 22
53/1961/0/3/17 Księga małżeństw 1880 13
53/1961/0/3/20 Księga małżeństw 1881 19
53/1961/0/3/23 Księga małżeństw 1882 17
53/1961/0/3/26 Księga małżeństw 1883 23
53/1961/0/3/29 Księga małżeństw 1884 17
53/1961/0/3/32 Księga małżeństw 1885 10
53/1961/0/3/35 Księga małżeństw 1886 20
53/1961/0/3/38 Księga małżeństw 1887 15
53/1961/0/3/41 Księga małżeństw 1888 22
53/1961/0/3/44 Księga małżeństw 1889 12
53/1961/0/3/47 Księga małżeństw 1890 12
53/1961/0/3/50 Księga małżeństw 1891 14
53/1961/0/3/53 Księga małżeństw 1892 16
53/1961/0/3/56 Księga małżeństw 1893 26
53/1961/0/3/59 Księga małżeństw 1894 24
53/1961/0/3/62 Księga małżeństw 1895 17
53/1961/0/3/65 Heiraths-Hauptregister 1896 16
53/1961/0/3/68 Heiraths-Hauptregister 1897 20
53/1961/0/3/71 Heiraths-Hauptregister 1898 26
53/1961/0/3/74 Księga małżeństw 1899 34
53/1961/0/3/77 Heiraths-Hauptregister 1900 31
53/1961/0/3/80 [Księga małżeństw] 1901-1902 23
53/1961/0/3/83 Heiraths-Hauptregister 1902 13
53/1961/0/3/86 Heiraths-Hauptregister 1903 29
53/1961/0/3/89 Heiraths-Hauptregister 1904 12
53/1961/0/3/92 Heiraths-Hauptregister 1905 15
53/1961/0/3/95 Heiraths-Hauptregister 1906 27

Amount of archival material

97

97

0

0.91

0.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -