Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Śrem - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921 [1915-2012]
- brak danych - 1874 - 1921
1915 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1915-2012 Wtóropisy (sygn.: 95-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45128-45139), 13-39 (nr O: 57588-57614) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-94, 154-159, 200-205, 213-216, 220-226, 235-243, 247-252, 259-261, 265-270, 274, 290
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1963/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1963/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1963/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1963/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1963/0/1/13 Księga urodzeń 1878 241
53/1963/0/1/16 Księga urodzeń 1879 324
53/1963/0/1/19 Księga urodzeń 1880 325
53/1963/0/1/23 Księga urodzeń t. I 1881 192
53/1963/0/1/24 Księga urodzeń t. II 1881 116
53/1963/0/1/28 Księga urodzeń t. I 1882 177
53/1963/0/1/29 Księga urodzeń t. II 1882 141
53/1963/0/1/32 Księga urodzeń t. I 1883 176
53/1963/0/1/33 Księga urodzeń t. II 1883 137
53/1963/0/1/36 Księga urodzeń t. I 1884 178
53/1963/0/1/37 Księga urodzeń t. II 1884 136
53/1963/0/1/40 Księga urodzeń t. I 1885 347
53/1963/0/1/41 Księga urodzeń t. II 1885 269
53/1963/0/1/44 Księga urodzeń t. I 1886 345
53/1963/0/1/45 Księga urodzeń t. II 1886 291
53/1963/0/1/48 Księga urodzeń t. I 1887 353
53/1963/0/1/49 Księga urodzeń t. II 1887 279
53/1963/0/1/52 Księga urodzeń t. I 1888 341
53/1963/0/1/53 Księga urodzeń t. II 1888 289
53/1963/0/1/56 Księga urodzeń t. I 1889 351
53/1963/0/1/57 Księga urodzeń t. II 1889 214
53/1963/0/1/60 Księga urodzeń t. I 1890 303
53/1963/0/1/61 Księga urodzeń t. II 1890 283
53/1963/0/1/64 Księga urodzeń t. I 1891 321
53/1963/0/1/65 Księga urodzeń t. II 1891 313
53/1963/0/1/70 Księga urodzeń t. I 1892 325
53/1963/0/1/71 Księga urodzeń t. II 1892 193
53/1963/0/1/74 Księga urodzeń t. I 1893 325
53/1963/0/1/75 Księga urodzeń t. II 1893 239
53/1963/0/1/78 Księga urodzeń 1894 588
53/1963/0/1/81 Księga urodzeń 1895 567
53/1963/0/1/84 Księga urodzeń 1896 595
53/1963/0/1/89 Księga urodzeń 1897 525
53/1963/0/1/92 Księga urodzeń 1898 550
53/1963/0/1/95 Księga urodzeń 1874 0
53/1963/0/1/98 Księga urodzeń 1875 0
53/1963/0/1/101 Księga urodzeń 1876 0
53/1963/0/1/104 Księga urodzeń 1877 0
53/1963/0/1/107 Księga urodzeń 1878 0
53/1963/0/1/110 Księga urodzeń 1879 0
53/1963/0/1/113 Księga urodzeń 1880 0
53/1963/0/1/117 Księga urodzeń 1881 0
53/1963/0/1/118 Księga urodzeń 1881 0
53/1963/0/1/122 Księga urodzeń 1882 0
53/1963/0/1/123 Księga urodzeń 1882 0
53/1963/0/1/126 Księga urodzeń 1883 0
53/1963/0/1/127 Księga urodzeń 1883 0
53/1963/0/1/130 Księga urodzeń 1884 0
53/1963/0/1/131 Księga urodzeń 1884 0
53/1963/0/1/134 Księga urodzeń 1885 0
53/1963/0/1/135 Księga urodzeń 1885 0
53/1963/0/1/138 Księga urodzeń 1886 0
53/1963/0/1/139 Księga urodzeń 1886 0
53/1963/0/1/142 Księga urodzeń 1887 0
53/1963/0/1/143 Księga urodzeń 1887 0
53/1963/0/1/146 Księga urodzeń 1888 0
53/1963/0/1/147 Księga urodzeń 1888 0
53/1963/0/1/150 Księga urodzeń 1889 0
53/1963/0/1/151 Księga urodzeń 1889 0
53/1963/0/1/154 Księga urodzeń 1899 516
53/1963/0/1/157 Księga urodzeń 1900 591
53/1963/0/1/160 Geburts-Neben-Register t. I 1890 0
53/1963/0/1/161 Geburts-Neben-Register t. II 1890 0
53/1963/0/1/164 Geburts-Neben-Register t. I 1891 0
53/1963/0/1/165 Geburts-Neben-Register t. II 1891 0
53/1963/0/1/168 Geburts-Neben-Register t. I 1892 0
53/1963/0/1/169 Geburts-Neben-Register t. II 1892 0
53/1963/0/1/172 Geburts-Neben-Register t. I 1893 0
53/1963/0/1/173 Geburts-Neben-Register t. II 1893 0
53/1963/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1963/0/1/179 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1963/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1963/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1963/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1963/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1963/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1963/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1963/0/1/200 Geburts-Haupt-Register 1901 497
53/1963/0/1/203 Geburts-Haupt-Register 1902 545
53/1963/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1963/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1963/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1963/0/1/213 Księga urodzeń 1903 341
53/1963/0/1/216 Geburts-Haupt-Register 1903 232
53/1963/0/1/217 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1963/0/1/220 Geburts-Haupt-Register 1904 569
53/1963/0/1/223 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1963/0/1/224 [Księga urodzeń] 1905 533
53/1963/0/1/229 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1963/0/1/232 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1963/0/1/235 Geburts-Haupt-Register 1906 545
53/1963/0/1/238 Geburts-Haupt-Register 1907 522
53/1963/0/1/241 Geburts-Haupt-Register 1908-1908 519
53/1963/0/1/244 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1963/0/1/247 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 500
53/1963/0/1/250 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 530
1 2

Amount of archival material

394

339

0

10.44

9.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -