Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Śrem - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921 [1915-2012]
- brak danych - 1874 - 1921
1915 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1915-2012 Wtóropisy (sygn.: 95-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45128-45139), 13-39 (nr O: 57588-57614) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-94, 154-159, 200-205, 213-216, 220-226, 235-243, 247-252, 259-261, 265-270, 274, 290
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1963/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1963/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1963/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1963/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1963/0/3/14 Księga małżeństw 1878 91
53/1963/0/3/17 Księga małżeństw 1879 107
53/1963/0/3/20 Księga małżeństw 1880 113
53/1963/0/3/25 Księga małżeństw 1881 108
53/1963/0/3/30 Księga małżeństw 1882 101
53/1963/0/3/34 Księga małżeństw 1883 99
53/1963/0/3/38 Księga małżeństw 1884 134
53/1963/0/3/42 Księga małżeństw 1885 207
53/1963/0/3/46 Księga małżeństw 1886 257
53/1963/0/3/50 Księga małżeństw 1887 227
53/1963/0/3/54 Księga małżeństw 1888 185
53/1963/0/3/58 Księga małżeństw 1889 203
53/1963/0/3/62 Księga małżeństw 1890 223
53/1963/0/3/66 Księga małżeństw 1891 193
53/1963/0/3/72 Księga małżeństw 1892 217
53/1963/0/3/76 Księga małżeństw 1893 221
53/1963/0/3/79 Księga małżeństw 1894 173
53/1963/0/3/82 Księga małżeństw 1895 267
53/1963/0/3/85 Księga małżeństw 1896 213
53/1963/0/3/90 Księga małżeństw 1897 209
53/1963/0/3/93 Księga małżeństw 1898 227
53/1963/0/3/96 Księga małżeństw 1874 0
53/1963/0/3/99 Księga małżeństw 1875 0
53/1963/0/3/102 Księga małżeństw 1876 0
53/1963/0/3/105 Księga małżeństw 1877 0
53/1963/0/3/108 Księga małżeństw 1878 0
53/1963/0/3/111 Księga małżeństw 1879 0
53/1963/0/3/114 Księga małżeństw 1880 0
53/1963/0/3/119 Księga małżeństw 1881 0
53/1963/0/3/124 Księga małżeństw 1882 0
53/1963/0/3/128 Księga małżeństw 1883 0
53/1963/0/3/132 Księga małżeństw 1884 0
53/1963/0/3/136 Księga małżeństw 1885 0
53/1963/0/3/140 Księga małżeństw 1886 0
53/1963/0/3/144 Księga małżeństw 1887 0
53/1963/0/3/148 Księga małżeństw 1888 0
53/1963/0/3/152 Księga małżeństw 1889 0
53/1963/0/3/155 Księga małżeństw 1899 199
53/1963/0/3/158 Księga małżeństw 1900 193
53/1963/0/3/162 [Księga małżeństw] 1890 0
53/1963/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1963/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1963/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1963/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1963/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1963/0/3/183 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1963/0/3/186 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1963/0/3/189 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1963/0/3/192 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1963/0/3/195 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1963/0/3/198 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1963/0/3/201 Heirats--Haupt-Register 1901 169
53/1963/0/3/204 Heirats-Haupt-Register 1902 211
53/1963/0/3/207 Heirats-Neben-Register 1902 0
53/1963/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1963/0/3/214 Heirats-Haupt-Register 1903 221
53/1963/0/3/218 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1963/0/3/221 Heirats-Haupt-Register 1904 169
53/1963/0/3/225 Heirats-Haupt-Register 1905 199
53/1963/0/3/227 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1963/0/3/230 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1963/0/3/233 Księga małżeństw [wtóropis] 1907 0
53/1963/0/3/236 Heirats-Haupt-Register 1906 197
53/1963/0/3/239 Heirats-Haupt-Register 1907 204
53/1963/0/3/242 Heirats-Haupt -Register 1908-1908 186
53/1963/0/3/245 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1963/0/3/248 [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 192
53/1963/0/3/251 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 181
53/1963/0/3/254 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1963/0/3/257 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1963/0/3/260 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 204
53/1963/0/3/263 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1963/0/3/266 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 198
53/1963/0/3/272 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1963/0/3/287 Heirats-Haupt-Register 1913-1913 208
53/1963/0/3/293 Heirats-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1963/0/3/296 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1963/0/3/298 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1963/0/3/301 Heirats-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1963/0/3/303 Rejestr główny małżeństw 1916-1916 0
53/1963/0/3/304 Heirats-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1963/0/3/305 Heirats-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1963/0/3/306 Rejestr główny małżeństw 1919-1919 0
53/1963/0/3/307 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1963/0/3/325 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1963/0/3/326 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1963/0/3/327 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1963/0/3/328 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1963/0/3/329 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1963/0/3/330 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1963/0/3/331 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1963/0/3/341 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1963/0/3/342 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1963/0/3/343 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1963/0/3/344 Rejestr główny małżeństw 1924-1924 0
53/1963/0/3/345 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
1 2

Amount of archival material

394

339

0

10.44

9.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -