Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Śrem - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921 [1915-2012]
- brak danych - 1874 - 1921
1915 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1915-2012 Wtóropisy (sygn.: 95-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45128-45139), 13-39 (nr O: 57588-57614) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-94, 154-159, 200-205, 213-216, 220-226, 235-243, 247-252, 259-261, 265-270, 274, 290
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1963/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1963/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1963/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1963/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1963/0/4/15 Księga zgonów 1878 165
53/1963/0/4/18 Księga zgonów 1879 208
53/1963/0/4/21 Księga zgonów t. I 1880 176
53/1963/0/4/22 Księga zgonów t. II 1880 67
53/1963/0/4/26 Księga zgonów t. I 1881 163
53/1963/0/4/27 Księga zgonów t. II 1881 73
53/1963/0/4/31 Księga zgonów 1882 240
53/1963/0/4/35 Księga zgonów 1883 233
53/1963/0/4/39 Księga zgonów 1884 209
53/1963/0/4/43 Księga zgonów 1885 335
53/1963/0/4/47 Księga zgonów 1886 425
53/1963/0/4/51 Księga zgonów 1887 346
53/1963/0/4/55 Księga zgonów 1888 384
53/1963/0/4/59 Księga zgonów 1889 393
53/1963/0/4/63 Księga zgonów 1890 405
53/1963/0/4/67 Księga zgonów 1891 299
53/1963/0/4/73 Księga zgonów 1892 285
53/1963/0/4/77 Księga zgonów 1893 380
53/1963/0/4/80 Księga zgonów 1894 325
53/1963/0/4/83 Księga zgonów 1895 372
53/1963/0/4/86 Księga zgonów 1896 386
53/1963/0/4/91 Księga zgonów 1897 358
53/1963/0/4/94 Księga zgonów 1898 352
53/1963/0/4/97 Księga zgonów 1874 0
53/1963/0/4/100 Księga zgonów 1875 0
53/1963/0/4/103 Księga zgonów 1876 0
53/1963/0/4/106 Księga zgonów 1877 0
53/1963/0/4/109 Księga zgonów 1878 0
53/1963/0/4/112 Księga zgonów 1879 0
53/1963/0/4/115 Księga zgonów 1880 0
53/1963/0/4/116 Księga zgonów 1880 0
53/1963/0/4/120 Księga zgonów 1881 0
53/1963/0/4/121 Księga zgonów 1881 0
53/1963/0/4/125 Księga zgonów 1882 0
53/1963/0/4/129 Księga zgonów 1883 0
53/1963/0/4/133 Księga zgonów 1884 0
53/1963/0/4/137 Księga zgonów 1885 0
53/1963/0/4/141 Księga zgonów 1886 0
53/1963/0/4/145 Księga zgonów 1887 0
53/1963/0/4/149 Księga zgonów 1888 0
53/1963/0/4/153 Księga zgonów 1889 0
53/1963/0/4/156 Księga zgonów 1899 352
53/1963/0/4/159 Księga zgonów 1900 365
53/1963/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1963/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1963/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1963/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1963/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1963/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1963/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1963/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1963/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1963/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1963/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1963/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1963/0/4/202 Sterbe--Haupt-Register 1901 411
53/1963/0/4/205 Sterbe-Haupt-Register 1902 356
53/1963/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1963/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1963/0/4/215 Sterbe-Haupt-Register 1903 325
53/1963/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1963/0/4/222 Sterbe-Haupt-Register 1904 293
53/1963/0/4/226 Sterbe-Haupt-Register 1905 359
53/1963/0/4/228 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1963/0/4/231 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1963/0/4/234 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/1963/0/4/237 Sterbe-Haupt-Register 1906 340
53/1963/0/4/240 Sterbe-Haupt-Register 1907 356
53/1963/0/4/243 Sterbe-Haupt-Register 1908-1908 268
53/1963/0/4/246 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1963/0/4/249 Sterbe-Haupt-Register 1909-1909 358
53/1963/0/4/252 Sterbe-Haupt-Register 1910-1910 308
53/1963/0/4/255 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1963/0/4/258 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1963/0/4/261 Sterbe-Haupt-Register 1911-1911 345
53/1963/0/4/264 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1963/0/4/267 Sterbe-Haupt-Register 1912-1912 337
53/1963/0/4/273 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1963/0/4/288 Sterbe-Haupt-Register 1913-1913 275
53/1963/0/4/291 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1963/0/4/294 Sterbe-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1963/0/4/299 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1963/0/4/302 Rejestr główny zgonów 1915-1915 0
53/1963/0/4/308 Rejestr główny zgonów 1916-1916 0
53/1963/0/4/309 Sterbe-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1963/0/4/310 Sterbe-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1963/0/4/311 Sterbe-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1963/0/4/312 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1963/0/4/332 Sterbe-Neben-Register Band I 1915-1915 0
53/1963/0/4/333 Sterbe-Neben-Register Band I I 1915-1915 0
53/1963/0/4/334 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1963/0/4/335 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1963/0/4/336 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1963/0/4/337 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1963/0/4/338 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1963/0/4/339 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921 0
1 2

Amount of archival material

394

339

0

10.44

9.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -