Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Śrem - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921 [1915-2012]
- brak danych - 1874 - 1921
1915 - 2012
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1915-2012 Wtóropisy (sygn.: 95-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 45128-45139), 13-39 (nr O: 57588-57614) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-94, 154-159, 200-205, 213-216, 220-226, 235-243, 247-252, 259-261, 265-270, 274, 290
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta zbiorowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1963/0/5/274 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1906 1952-1986 21
53/1963/0/5/275 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1907 1953-1974 21
53/1963/0/5/276 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1908 1953-1965 24
53/1963/0/5/277 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1909 1953-1972 15
53/1963/0/5/278 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1910 1952-1965 24
53/1963/0/5/279 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1911 1946-1966 21
53/1963/0/5/280 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1912 1952-1960 27
53/1963/0/5/281 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1907 1952-1952 7
53/1963/0/5/282 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1908 1952-1953 9
53/1963/0/5/283 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1909 1952-1952 7
53/1963/0/5/284 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1911 1963-1963 7
53/1963/0/5/285 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1912 1956-1956 17
53/1963/0/5/289 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1913 1953-1955 10
53/1963/0/5/290 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi małżeństw z roku 1913 1952-1965 14
53/1963/0/5/295 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1914 1952-2013 0
1 2 3

Amount of archival material

394

339

0

10.44

9.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -