Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1945 [1946 - 1970]
- brak danych - 1874 - 1914
1940 - 1945
1946 - 1970
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń i małżeństw za lata 1940-1970 W zespole zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 45149-45155), 8 (nr O 45159), 9 (nr O 45157) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-119
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1965/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1965/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1965/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1965/0/1/10 Księga urodzeń 1877 438
53/1965/0/1/13 Księga urodzeń 1878 442
53/1965/0/1/16 Księga urodzeń 1879 436
53/1965/0/1/19 Księga urodzeń 1880 419
53/1965/0/1/22 Księga urodzeń 1881 375
53/1965/0/1/25 Księga urodzeń 1882 443
53/1965/0/1/28 Księga urodzeń 1883 410
53/1965/0/1/31 Księga urodzeń 1884 434
53/1965/0/1/34 Księga urodzeń 1885 398
53/1965/0/1/37 Księga urodzeń 1886 442
53/1965/0/1/40 Księga urodzeń 1887 416
53/1965/0/1/43 Księga urodzeń 1888 394
53/1965/0/1/46 Księga urodzeń 1889 392
53/1965/0/1/49 Księga urodzeń 1890 426
53/1965/0/1/52 Księga urodzeń 1891 429
53/1965/0/1/55 Księga urodzeń 1892 379
53/1965/0/1/58 Księga urodzeń 1893 377
53/1965/0/1/61 Księga urodzeń 1894 461
53/1965/0/1/64 Księga urodzeń 1895 425
53/1965/0/1/67 Księga urodzeń 1896 451
53/1965/0/1/70 Księga urodzeń 1897 448
53/1965/0/1/73 Księga urodzeń 1898 471
53/1965/0/1/76 Księga urodzeń 1899 453
53/1965/0/1/79 Geburts-Neben-Register 1900 469
53/1965/0/1/82 Geburts-Neben-Register 1901 453
53/1965/0/1/85 Geburts-Neben-Register 1902 502
53/1965/0/1/88 Geburts-Neben-Register 1903 465
53/1965/0/1/91 Geburts-Neben-Register 1904 510
53/1965/0/1/94 Geburts-Neben-Register 1905 482
53/1965/0/1/97 Geburts-Neben-Register 1906-1906 466
53/1965/0/1/100 Geburts-Neben-Register 1907-1907 445
53/1965/0/1/103 Geburts-Neben-Register. Band I von Nr 1 bis 319 1908-1908 325
53/1965/0/1/104 Geburts-Neben-Register. Band II von Nr 320 bis 460 1908-1908 154
53/1965/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1909-1909 473
53/1965/0/1/117 [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 454
53/1965/0/1/120 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1965/0/1/123 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1965/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1965/0/1/129 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

131

131

0

3.20

3.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -