Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1945 [1946 - 1970]
- brak danych - 1874 - 1914
1940 - 1945
1946 - 1970
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń i małżeństw za lata 1940-1970 W zespole zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 45149-45155), 8 (nr O 45159), 9 (nr O 45157) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-119
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1965/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1965/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1965/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1965/0/3/11 Księga małżeństw 1877 167
53/1965/0/3/14 Księga małżeństw 1878 175
53/1965/0/3/17 Księga małżeństw 1879 151
53/1965/0/3/20 Księga małżeństw 1880 119
53/1965/0/3/23 Księga małżeństw 1881 155
53/1965/0/3/26 Księga małżeństw 1882 151
53/1965/0/3/29 Księga małżeństw 1883 151
53/1965/0/3/32 Księga małżeństw 1884 169
53/1965/0/3/35 Księga małżeństw 1885 165
53/1965/0/3/38 Księga małżeństw 1886 141
53/1965/0/3/41 Księga małżeństw 1887 139
53/1965/0/3/44 Księga małżeństw 1888 137
53/1965/0/3/47 Księga małżeństw 1889 141
53/1965/0/3/50 Księga małżeństw 1890 163
53/1965/0/3/53 Księga małżeństw 1891 177
53/1965/0/3/56 Księga małżeństw 1892 161
53/1965/0/3/59 Księga małżeństw 1893 149
53/1965/0/3/62 Księga małżeństw 1894 157
53/1965/0/3/65 Księga małżeństw 1895 169
53/1965/0/3/68 Księga małżeństw 1896 161
53/1965/0/3/71 Księga małżeństw 1897 159
53/1965/0/3/74 Księga małżeństw 1898 179
53/1965/0/3/77 Księga małżeństw 1899 153
53/1965/0/3/80 Heiraths-Neben-Register 1900 174
53/1965/0/3/83 Heirats-Neben-Register 1901 192
53/1965/0/3/86 Heiraths-Neben-Register 1902 172
53/1965/0/3/89 Heirats-Neben-Register 1903 174
53/1965/0/3/92 Heirats-Neben-Register 1904 139
53/1965/0/3/95 Heirats-Neben-Register 1905 142
53/1965/0/3/98 Heirats-Neben-Register 1906-1906 172
53/1965/0/3/101 Heirats-Neben-Register 1907-1907 135
53/1965/0/3/105 Heirats-Neben-Register 1908-1908 120
53/1965/0/3/113 Heirats-Neben-Register 1909-1909 164
53/1965/0/3/118 Heirats-Neben-Register 1910-1910 136
53/1965/0/3/121 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1965/0/3/124 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1965/0/3/127 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1965/0/3/130 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

131

131

0

3.20

3.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -