Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Środa - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1945 [1946 - 1970]
- brak danych - 1874 - 1914
1940 - 1945
1946 - 1970
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń i małżeństw za lata 1940-1970 W zespole zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 45149-45155), 8 (nr O 45159), 9 (nr O 45157) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-119
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1965/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1965/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1965/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1965/0/4/12 Księga zgonów 1877 258
53/1965/0/4/15 Księga zgonów 1878 368
53/1965/0/4/18 Księga zgonów 1879 280
53/1965/0/4/21 Księga zgonów 1880 296
53/1965/0/4/24 Księga zgonów 1881 435
53/1965/0/4/27 Księga zgonów 1882 312
53/1965/0/4/30 Księga zgonów 1883 286
53/1965/0/4/33 Księga zgonów 1884 304
53/1965/0/4/36 Księga zgonów 1885 297
53/1965/0/4/39 Księga zgonów 1886 298
53/1965/0/4/42 Księga zgonów 1887 323
53/1965/0/4/45 Księga zgonów 1888 268
53/1965/0/4/48 Księga zgonów 1889 258
53/1965/0/4/51 Księga zgonów 1890 269
53/1965/0/4/54 Księga zgonów 1891 258
53/1965/0/4/57 Księga zgonów 1892 222
53/1965/0/4/60 Księga zgonów 1893 261
53/1965/0/4/63 Księga zgonów 1894 229
53/1965/0/4/66 Księga zgonów 1895 283
53/1965/0/4/69 Księga zgonów 1896 304
53/1965/0/4/72 Księga zgonów 1897 290
53/1965/0/4/75 Księga zgonów 1898 242
53/1965/0/4/78 Księga zgonów 1899 280
53/1965/0/4/81 Sterbe-Neben-Register 1900 282
53/1965/0/4/84 Sterbe-Neben-Register 1901 292
53/1965/0/4/87 Sterbe-Neben-Register 1902 285
53/1965/0/4/90 Sterbe-Neben-Register 1903 275
53/1965/0/4/93 Sterbe-Neben-Register 1904 244
53/1965/0/4/96 Sterbe-Neben-Register 1905 338
53/1965/0/4/99 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 221
53/1965/0/4/102 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 292
53/1965/0/4/106 Sterbe-Neben-Register. Band I von Nr 1 bis 159 1908-1908 165
53/1965/0/4/107 Sterbe-Neben-Register.Band II von Nr 160 bis 230 1908-1908 78
53/1965/0/4/114 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 244
53/1965/0/4/119 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 221
53/1965/0/4/122 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1965/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1965/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1965/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

131

131

0

3.20

3.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -