Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Gnieźnie

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie gnieźnieńskie 1390 - 1790
- brak danych - 1390 - 1411
1413 - 1430
1432 - 1432
1438 - 1438
1440 - 1440
1443 - 1453
1459 - 1459
1469 - 1469
1476 - 1476
1479 - 1479
1481 - 1481
1492 - 1790
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Gnieźnie był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje wyroki, pozwy, manifestacje, regestry, ekstrakty.

W zespole wyodrębniono szczątek 53 /2/1/ Księgi wieców gnieźnieńskich z 1583 r.
W zespole zmikrofilmowano 79 j.a. o sygn.: Z.1-Z.3 (nr 53 85588-85590, nr O 150001-150003), Z.4 (nr 53 85591, nr O 150014), Z.5-Z.6 (nr 53 85592-85593, nr O 150004-150005), Z.7 (nr 53 85594, nr O 150007), Z.8 (nr 53 85595, nr O 150009),Z.9 (nr 53 85596, nr O 150018), Z.10 (nr 53 85597, nr O 150200), Z.11 (nr 53 85598, nr O 150119), Z.12 (nr 53 85599), Z.13 (nr 53 85600, nr O 150118), Z.14-Z.16 (nr 85601-85603, nr O 150120-150122), Z.17-Z.19 (nr 53 85604-85606, nr O 150124-150126), Z.20-Z.23 (nr 53 85607-85610, nr O 150129-150132), Z.24 (nr 53 85611, nr O 150128), Z.25 (nr 53 85612, nr O 150133),Z.26-Z.39 (nr 53 85613-85626), Z.40 (nr 53 85627, nr O 150134), Z.41 (nr 53 85628), Z.42-Z.43 (nr 53 85629-85630, nr O 150135-150136), Z.44 (nr 53 85631, nr O 150138), Z.45-Z.79 (nr 53 85632-85666), inwentarz książkowy (nr 53 85667)

Amount of archival material

79

79

0

6.75

6.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -