Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi wieców gnieźnieńskich

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1583
- brak danych - 1583 - 1583
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz drukowany Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -