Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Popówko (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 81-122) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43994-44005), 13-33 (nr O: 56907-56927) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/2026/0/1/1 Księga urodzeń 1874-1874 0
53/2026/0/1/4 Księga urodzeń 1875-1875 0
53/2026/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/2026/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/2026/0/1/13 Księga urodzeń 1878 174
53/2026/0/1/16 Księga urodzeń 1879 192
53/2026/0/1/19 Księga urodzeń 1880 216
53/2026/0/1/22 Księga urodzeń 1881 175
53/2026/0/1/25 Księga urodzeń 1882 224
53/2026/0/1/28 Księga urodzeń 1883 175
53/2026/0/1/31 Księga urodzeń 1884 198
53/2026/0/1/34 Księga urodzeń 1885 97
53/2026/0/1/37 Księga urodzeń 1886 92
53/2026/0/1/40 Księga urodzeń 1887 90
53/2026/0/1/43 Księga urodzeń 1888 96
53/2026/0/1/46 Księga urodzeń 1889 96
53/2026/0/1/49 Księga urodzeń 1890 100
53/2026/0/1/52 Księga urodzeń 1891 87
53/2026/0/1/55 Księga urodzeń 1892 93
53/2026/0/1/58 Księga urodzeń 1893 75
53/2026/0/1/61 Księga urodzeń 1894 78
53/2026/0/1/65 Księga urodzeń 1895 73
53/2026/0/1/68 Księga urodzeń 1896 78
53/2026/0/1/72 Księga urodzeń 1897 82
53/2026/0/1/75 Księga urodzeń 1898 70
53/2026/0/1/78 Księga urodzeń 1899 74
53/2026/0/1/81 Księga urodzeń 1874 0
53/2026/0/1/84 Księga urodzeń 1875 0
53/2026/0/1/87 Księga urodzeń 1876 0
53/2026/0/1/90 Księga urodzeń 1877 0
53/2026/0/1/93 Księga urodzeń 1878 0
53/2026/0/1/96 Księga urodzeń 1879 0
53/2026/0/1/99 Księga urodzeń 1880 0
53/2026/0/1/102 Księga urodzeń 1881 0
53/2026/0/1/105 Księga urodzeń 1882 0
53/2026/0/1/108 Księga urodzeń 1883 0
53/2026/0/1/111 Księga urodzeń 1884 0
53/2026/0/1/114 Księga urodzeń 1885 0
53/2026/0/1/117 Księga urodzeń 1886 0
53/2026/0/1/120 Księga urodzeń 1887 0
53/2026/0/1/123 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 144
53/2026/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1888 0
53/2026/0/1/129 Geburts-Neben-Register 1889 0
53/2026/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/2026/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/2026/0/1/139 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/2026/0/1/142 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/2026/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/2026/0/1/148 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/2026/0/1/151 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/2026/0/1/156 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/2026/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/2026/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/2026/0/1/165 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 142
53/2026/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/2026/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/2026/0/1/171 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/2026/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/2026/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/2026/0/1/180 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 129
53/2026/0/1/183 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/2026/0/1/186 [Księga urodzeń] 1906 66
53/2026/0/1/187 [Księga urodzeń] 1907 57
53/2026/0/1/190 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/2026/0/1/193 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/2026/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/2026/0/1/197 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 63
53/2026/0/1/198 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 64
53/2026/0/1/204 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/2026/0/1/207 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 59
53/2026/0/1/210 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 69
53/2026/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/2026/0/1/217 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 64
53/2026/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/2026/0/1/222 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 66
53/2026/0/1/225 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/2026/0/1/227 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/2026/0/1/230 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 58
53/2026/0/1/233 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/2026/0/1/236 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/2026/0/1/243 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/2026/0/1/244 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/2026/0/1/245 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/2026/0/1/246 Geburts-Neben-Register 1918-1918 0
53/2026/0/1/247 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
53/2026/0/1/262 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

268

261

0

3.48

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -