Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Popówko (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 81-122) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43994-44005), 13-33 (nr O: 56907-56927) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/2026/0/3/2 Księga małżeństw 1874-1874 0
53/2026/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/2026/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/2026/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/2026/0/3/14 Księga małżeństw 1878 63
53/2026/0/3/17 Księga małżeństw 1879 65
53/2026/0/3/20 Księga małżeństw 1880 86
53/2026/0/3/23 Księga małżeństw 1881 58
53/2026/0/3/26 Księga małżeństw 1882 65
53/2026/0/3/29 Księga małżeństw 1883 88
53/2026/0/3/32 Księga małżeństw 1884 68
53/2026/0/3/35 Księga małżeństw 1885 28
53/2026/0/3/38 Księga małżeństw 1886 27
53/2026/0/3/41 Księga małżeństw 1887 42
53/2026/0/3/44 Księga małżeństw 1888 34
53/2026/0/3/47 Księga małżeństw 1889 38
53/2026/0/3/50 Księga małżeństw 1890 37
53/2026/0/3/53 Księga małżeństw 1891 38
53/2026/0/3/56 Księga małżeństw 1892 38
53/2026/0/3/59 Księga małżeństw 1893 30
53/2026/0/3/62 Księga małżeństw 1894 31
53/2026/0/3/66 Księga małżeństw 1895 30
53/2026/0/3/69 Księga małżeństw 1896 31
53/2026/0/3/73 Księga małżeństw 1897 29
53/2026/0/3/76 Księga małżeństw 1898 24
53/2026/0/3/79 Księga małżeństw 1899 24
53/2026/0/3/82 Księga małżeństw 1874 0
53/2026/0/3/85 Księga małżeństw 1875 0
53/2026/0/3/88 Księga małżeństw 1876 0
53/2026/0/3/91 Księga małżeństw 1877 0
53/2026/0/3/94 Księga małżeństw 1878 0
53/2026/0/3/97 Księga małżeństw 1879 0
53/2026/0/3/100 Księga małżeństw 1880 0
53/2026/0/3/103 Księga małżeństw 1881 0
53/2026/0/3/106 Księga małżeństw 1882 0
53/2026/0/3/109 Księga małżeństw 1883 0
53/2026/0/3/112 Księga małżeństw 1884 0
53/2026/0/3/115 Księga małżeństw 1885 0
53/2026/0/3/118 Księga małżeństw 1886 0
53/2026/0/3/121 Księga małżeństw 1887 0
53/2026/0/3/124 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 65
53/2026/0/3/127 Heiraths-Neben-Register 1888 0
53/2026/0/3/130 Heiraths-Neben-Register 1889 0
53/2026/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/2026/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/2026/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/2026/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/2026/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/2026/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/2026/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/2026/0/3/154 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/2026/0/3/157 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/2026/0/3/160 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/2026/0/3/163 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/2026/0/3/166 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 42
53/2026/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/2026/0/3/172 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/2026/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/2026/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/2026/0/3/181 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 54
53/2026/0/3/184 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/2026/0/3/188 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 46
53/2026/0/3/191 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/2026/0/3/194 Heirats-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/2026/0/3/199 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 59
53/2026/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/2026/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/2026/0/3/205 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/2026/0/3/208 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 28
53/2026/0/3/211 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 41
53/2026/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/2026/0/3/218 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 21
53/2026/0/3/223 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 35
53/2026/0/3/226 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/2026/0/3/228 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/2026/0/3/231 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 21
53/2026/0/3/234 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/2026/0/3/237 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/2026/0/3/239 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/2026/0/3/240 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/2026/0/3/248 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/2026/0/3/249 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/2026/0/3/250 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/2026/0/3/251 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/2026/0/3/252 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/2026/0/3/253 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/2026/0/3/254 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/2026/0/3/263 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/2026/0/3/264 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/2026/0/3/265 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

268

261

0

3.48

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -