Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Popówko (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 81-122) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43994-44005), 13-33 (nr O: 56907-56927) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/2026/0/4/3 Księga zgonów 1874-1874 0
53/2026/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/2026/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/2026/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/2026/0/4/15 Księga zgonów 1878 123
53/2026/0/4/18 Księga zgonów 1879 108
53/2026/0/4/21 Księga zgonów 1880 147
53/2026/0/4/24 Księga zgonów 1881 129
53/2026/0/4/27 Księga zgonów 1882 149
53/2026/0/4/30 Księga zgonów 1883 140
53/2026/0/4/33 Księga zgonów 1884 109
53/2026/0/4/36 Księga zgonów 1885 56
53/2026/0/4/39 Księga zgonów 1886 59
53/2026/0/4/42 Księga zgonów 1887 43
53/2026/0/4/45 Księga zgonów 1888 44
53/2026/0/4/48 Księga zgonów 1889 42
53/2026/0/4/51 Księga zgonów 1890 76
53/2026/0/4/54 Księga zgonów 1891 51
53/2026/0/4/57 Księga zgonów 1892 49
53/2026/0/4/60 Księga zgonów 1893 32
53/2026/0/4/63 Księga zgonów 1894 48
53/2026/0/4/67 Księga zgonów 1895 29
53/2026/0/4/70 Księga zgonów 1896 34
53/2026/0/4/74 Księga zgonów 1897 38
53/2026/0/4/77 Księga zgonów 1898 36
53/2026/0/4/80 Księga zgonów 1899 32
53/2026/0/4/83 Księga zgonów 1874 0
53/2026/0/4/86 Księga zgonów 1875 0
53/2026/0/4/89 Księga zgonów 1876 0
53/2026/0/4/92 Księga zgonów 1877 0
53/2026/0/4/95 Księga zgonów 1878 0
53/2026/0/4/98 Księga zgonów 1879 0
53/2026/0/4/101 Księga zgonów 1880 0
53/2026/0/4/104 Księga zgonów 1881 0
53/2026/0/4/107 Księga zgonów 1882 0
53/2026/0/4/110 Księga zgonów 1883 0
53/2026/0/4/113 Księga zgonów 1884 0
53/2026/0/4/116 Księga zgonów 1885 0
53/2026/0/4/119 Księga zgonów 1886 0
53/2026/0/4/122 Księga zgonów 1887 0
53/2026/0/4/125 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 74
53/2026/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1888 0
53/2026/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1889 0
53/2026/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/2026/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/2026/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/2026/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/2026/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/2026/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/2026/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/2026/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/2026/0/4/155 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/2026/0/4/158 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/2026/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/2026/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/2026/0/4/167 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 76
53/2026/0/4/173 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/2026/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/2026/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/2026/0/4/182 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 62
53/2026/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/2026/0/4/189 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 55
53/2026/0/4/192 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/2026/0/4/195 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907 0
53/2026/0/4/200 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 51
53/2026/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/2026/0/4/206 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/2026/0/4/209 [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 26
53/2026/0/4/212 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 35
53/2026/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/2026/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/2026/0/4/219 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 26
53/2026/0/4/221 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/2026/0/4/224 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 33
53/2026/0/4/229 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/2026/0/4/232 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 35
53/2026/0/4/235 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/2026/0/4/238 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/2026/0/4/241 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/2026/0/4/242 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/2026/0/4/255 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/2026/0/4/256 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/2026/0/4/257 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/2026/0/4/258 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/2026/0/4/259 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/2026/0/4/260 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/2026/0/4/261 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/2026/0/4/266 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/2026/0/4/267 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/2026/0/4/268 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

268

261

0

3.48

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -