Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Powidz - obwód miejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 80-144) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 32 j.a. o sygn.: 2-6 (nr O: 56931-56935), 7 (nr O 44021, O 56936), 8 (nr O 44022, O 56937), 9 (nr O 44023, O 56038), 10 (nr O 44024, O 56939), 11 (nr O 44025, O 56940), 12 (nr O 44026, O 56941), 13-33 (nr O: 56942-56962) oraz zdigitalizowano sygnatury 2-33, 35-67, 148-159, 161-163, 178-195, 199-212
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/2027/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/2027/0/1/4 Księga urodzeń 1875 61
53/2027/0/1/7 Księga urodzeń 1876 94
53/2027/0/1/10 Księga urodzeń 1877 106
53/2027/0/1/13 Księga urodzeń 1878 106
53/2027/0/1/16 Księga urodzeń 1879 110
53/2027/0/1/19 Księga urodzeń 1880 107
53/2027/0/1/22 Księga urodzeń 1881 107
53/2027/0/1/25 Księga urodzeń 1882 89
53/2027/0/1/28 Księga urodzeń 1883 95
53/2027/0/1/31 Księga urodzeń 1884 82
53/2027/0/1/35 Księga urodzeń 1885 85
53/2027/0/1/38 Księga urodzeń 1886 107
53/2027/0/1/41 Księga urodzeń 1887 94
53/2027/0/1/44 Księga urodzeń 1888 85
53/2027/0/1/47 Księga urodzeń 1889 86
53/2027/0/1/50 Księga urodzeń 1890 105
53/2027/0/1/53 Księga urodzeń 1891 93
53/2027/0/1/56 Księga urodzeń 1892 80
53/2027/0/1/59 Księga urodzeń 1893 87
53/2027/0/1/62 Księga urodzeń 1894 84
53/2027/0/1/65 Księga urodzeń 1895 78
53/2027/0/1/68 Księga urodzeń 1896 0
53/2027/0/1/71 Księga urodzeń 1897 0
53/2027/0/1/74 Księga urodzeń 1898 0
53/2027/0/1/77 Księga urodzeń 1899 0
53/2027/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/2027/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/2027/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/2027/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/2027/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/2027/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/2027/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/2027/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/2027/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/2027/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/2027/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/2027/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/2027/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/2027/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/2027/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/2027/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/2027/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/2027/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/2027/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/2027/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/2027/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/2027/0/1/145 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/2027/0/1/148 Geburts-Hauptregister 1896 98
53/2027/0/1/151 Geburts-Hauptregister 1897 92
53/2027/0/1/154 Księga urodzeń 1898 92
53/2027/0/1/157 Księga urodzeń 1899 101
53/2027/0/1/161 Księga urodzeń 1900 86
53/2027/0/1/164 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/2027/0/1/167 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/2027/0/1/170 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/2027/0/1/173 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/2027/0/1/176 Księga urodzeń 1905 0
53/2027/0/1/178 Księga urodzeń 1901 90
53/2027/0/1/181 Geburts-Hauptregister 1902 130
53/2027/0/1/184 Księga urodzeń 1903 148
53/2027/0/1/187 Księga urodzeń 1904 154
53/2027/0/1/190 Księga urodzeń 1905 116
53/2027/0/1/193 Księga urodzeń 1906 133
53/2027/0/1/196 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/2027/0/1/199 Geburts-Nebenregister 1907 131
53/2027/0/1/202 Geburts-Nebenregister 1908-1908 132
53/2027/0/1/206 Geburts-Nebenregister 1909-1909 120
53/2027/0/1/208 Geburts-Nebenregister 1910-1910 115
53/2027/0/1/211 Geburts-Nebenregister 1911-1911 126
53/2027/0/1/213 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/2027/0/1/216 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/2027/0/1/219 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/2027/0/1/221 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0

Amount of archival material

232

232

0

2.68

2.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -