Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Powidz - obwód miejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 80-144) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 32 j.a. o sygn.: 2-6 (nr O: 56931-56935), 7 (nr O 44021, O 56936), 8 (nr O 44022, O 56937), 9 (nr O 44023, O 56038), 10 (nr O 44024, O 56939), 11 (nr O 44025, O 56940), 12 (nr O 44026, O 56941), 13-33 (nr O: 56942-56962) oraz zdigitalizowano sygnatury 2-33, 35-67, 148-159, 161-163, 178-195, 199-212
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/2027/0/3/2 Księga małżeństw 1874 6
53/2027/0/3/5 Księga małżeństw 1875 14
53/2027/0/3/8 Księga małżeństw 1876 43
53/2027/0/3/11 Księga małżeństw 1877 29
53/2027/0/3/14 Księga małżeństw 1878 44
53/2027/0/3/17 Księga małżeństw 1879 55
53/2027/0/3/20 Księga małżeństw 1880 21
53/2027/0/3/23 Księga małżeństw 1881 40
53/2027/0/3/26 Księga małżeństw 1882 28
53/2027/0/3/29 Księga małżeństw 1883 50
53/2027/0/3/32 Księga małżeństw 1884 38
53/2027/0/3/36 Księga małżeństw 1885 50
53/2027/0/3/39 Księga małżeństw 1886 36
53/2027/0/3/42 Księga małżeństw 1887 34
53/2027/0/3/45 Księga małżeństw 1888 30
53/2027/0/3/48 Księga małżeństw 1889 32
53/2027/0/3/51 Księga małżeństw 1890 36
53/2027/0/3/54 Księga małżeństw 1891 48
53/2027/0/3/57 Księga małżeństw 1892 24
53/2027/0/3/60 Księga małżeństw 1893 43
53/2027/0/3/63 Księga małżeństw 1894 44
53/2027/0/3/66 Księga małżeństw 1895 48
53/2027/0/3/69 Księga małżeństw 1896 0
53/2027/0/3/72 Księga małżeństw 1897 0
53/2027/0/3/75 Księga małżeństw 1898 0
53/2027/0/3/78 Księga małżeństw 1899 0
53/2027/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/2027/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/2027/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/2027/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/2027/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/2027/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/2027/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/2027/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/2027/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/2027/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/2027/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/2027/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/2027/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/2027/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/2027/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/2027/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/2027/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/2027/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/2027/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/2027/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/2027/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/2027/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/2027/0/3/146 Heirats-Nebenregister 1900 0
53/2027/0/3/149 Heirats-Hauptregister 1896 26
53/2027/0/3/152 Heirats-Hauptregister 1897 33
53/2027/0/3/155 Heirats-Hauptregister 1898 40
53/2027/0/3/158 Księga małżeństw 1899 56
53/2027/0/3/162 Heirats-Hauptregister 1900 54
53/2027/0/3/165 Heirats-Nebenregister 1901 0
53/2027/0/3/168 Heirats-Nebenregister 1902 0
53/2027/0/3/171 Heirats-Nebenregister. 1903 0
53/2027/0/3/174 Heirats-Nebenregister 1904 0
53/2027/0/3/177 Heirats-Nebenregister 1905 0
53/2027/0/3/179 Heirats-Hauptregister 1901 42
53/2027/0/3/182 Heirats-Hauptregister 1902 42
53/2027/0/3/185 Heirats-Hauptregister 1903 44
53/2027/0/3/188 Heirats-Hauptregister 1904 65
53/2027/0/3/191 Heirats-Hauptregister 1905 45
53/2027/0/3/194 Heirats-Hauptregister 1906 49
53/2027/0/3/197 Heirats-Nebenregister 1906 0
53/2027/0/3/200 Heirats-Nebenregister 1907 54
53/2027/0/3/203 Księga małżeństw za rok 1908 od nr 1 do nr 21 [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 49
53/2027/0/3/204 Księga małżeństw za rok 1909 od nr 1 do nr 33 [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 73
53/2027/0/3/209 [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 35
53/2027/0/3/214 [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/2027/0/3/217 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/2027/0/3/222 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/2027/0/3/224 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/2027/0/3/225 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/2027/0/3/226 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/2027/0/3/227 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

232

232

0

2.68

2.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -