Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Powidz - obwód miejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 80-144) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 32 j.a. o sygn.: 2-6 (nr O: 56931-56935), 7 (nr O 44021, O 56936), 8 (nr O 44022, O 56937), 9 (nr O 44023, O 56038), 10 (nr O 44024, O 56939), 11 (nr O 44025, O 56940), 12 (nr O 44026, O 56941), 13-33 (nr O: 56942-56962) oraz zdigitalizowano sygnatury 2-33, 35-67, 148-159, 161-163, 178-195, 199-212
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/2027/0/4/3 Księga zgonów 1874 13
53/2027/0/4/6 Księga zgonów 1875 26
53/2027/0/4/9 Księga zgonów 1876 62
53/2027/0/4/12 Księga zgonów 1877 56
53/2027/0/4/15 Księga zgonów 1878 87
53/2027/0/4/18 Księga zgonów 1879 54
53/2027/0/4/21 Księga zgonów 1880 50
53/2027/0/4/24 Księga zgonów 1881 53
53/2027/0/4/27 Księga zgonów 1882 51
53/2027/0/4/30 Księga zgonów 1883 61
53/2027/0/4/33 Księga zgonów 1884 47
53/2027/0/4/37 Księga zgonów 1885 77
53/2027/0/4/40 Księga zgonów 1886 69
53/2027/0/4/43 Księga zgonów 1887 60
53/2027/0/4/46 Księga zgonów 1888 50
53/2027/0/4/49 Księga zgonów 1889 55
53/2027/0/4/52 Księga zgonów 1890 76
53/2027/0/4/55 Księga zgonów 1891 63
53/2027/0/4/58 Księga zgonów 1892 47
53/2027/0/4/61 Księga zgonów 1893 66
53/2027/0/4/64 Księga zgonów 1894 52
53/2027/0/4/67 Księga zgonów 1895 53
53/2027/0/4/70 Księga zgonów 1896 0
53/2027/0/4/73 Księga zgonów 1897 0
53/2027/0/4/76 Księga zgonów 1898 0
53/2027/0/4/79 Księga zgonów 1899 0
53/2027/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/2027/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/2027/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/2027/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/2027/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/2027/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/2027/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/2027/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/2027/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/2027/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/2027/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/2027/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/2027/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/2027/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/2027/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/2027/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/2027/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/2027/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/2027/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/2027/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/2027/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/2027/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/2027/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/2027/0/4/150 Sterbe-Hauptregister 1896 51
53/2027/0/4/153 Sterbe-Hauptregister 1897 56
53/2027/0/4/156 Sterbe-Hauptregister 1898 57
53/2027/0/4/159 Księga zgonów 1899 69
53/2027/0/4/163 Sterbe-Hauptregister 1900 71
53/2027/0/4/166 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/2027/0/4/169 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/2027/0/4/172 Sterbe-Nebenregister. 1903 0
53/2027/0/4/175 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/2027/0/4/180 Sterbe-Hauptregister 1901 47
53/2027/0/4/183 Sterbe-Hauptregister 1902 64
53/2027/0/4/186 Sterbe-Hauptregister 1903 97
53/2027/0/4/189 Sterbe-Hauptregister 1904 62
53/2027/0/4/192 Sterbe-Hauptregister 1905 56
53/2027/0/4/195 Sterbe-Hauptregister 1906 61
53/2027/0/4/198 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/2027/0/4/201 Sterbe-Nebenregister 1907 58
53/2027/0/4/205 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 70
53/2027/0/4/207 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 56
53/2027/0/4/210 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 53
53/2027/0/4/212 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 63
53/2027/0/4/215 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/2027/0/4/218 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/2027/0/4/220 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/2027/0/4/223 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/2027/0/4/228 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/2027/0/4/229 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/2027/0/4/230 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/2027/0/4/231 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/2027/0/4/232 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

232

232

0

2.68

2.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -