^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Regulacja hipoteczna scalonych gruntów Miłkowice powiatu tureckiego

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 2847
- brak danych -
1931-1939

1931 - 1939
- brak danych -
- brak danych -
nr 27 - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
całkowicie O-49360
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -