Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu ziemskiego w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi ziemskie inowrocławskie 1524 - 1791
- brak danych - 1524 - 1525
1527 - 1532
1534 - 1537
1539 - 1547
1551 - 1551
1553 - 1555
1565 - 1568
1571 - 1572
1574 - 1575
1577 - 1581
1584 - 1584
1590 - 1610
1612 - 1615
1629 - 1629
1631 - 1631
1633 - 1634
1638 - 1639
1642 - 1643
1645 - 1651
1663 - 1664
1673 - 1673
1676 - 1678
1682 - 1682
1684 - 1685
1693 - 1693
1722 - 1722
1727 - 1728
1731 - 1732
1736 - 1737
1743 - 1757
1767 - 1768
1779 - 1791
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz drukowany Yes patrz też system informatyczny
Sąd ziemski w Inowrocławiu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne.
W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw.
W zespole wyodrębniono szczątki: 53/3/1 Księgi wieców inowrocławskich z lat 1543 - 1575 oraz
53/3/2 Księgi Sądu Kapturowego w Inowrocławiu z lat 1648 - 1649
W zespole zmikrofilmowano 27 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 5 (nr 0: 150139-150142), Z. 6 (nr 53 84666), Z. 7-Z. 8 (nr 0: 150143-150144), Z. 9 (nr 53 84667), Z. 10 (nr 0 150145), Z. 11-Z. 27 (nr 53: 84668-84684) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84685)

Amount of archival material

27

27

0

1.65

1.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -