Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi Sądu Kapturowego w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1648 - 1649
- brak danych - 1648 - 1649
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały - brak danych -
inwentarz drukowany Yes patrz też baza ZOSIA
- brak danych - - brak danych - inw. drukowany - patrz też baza ZOSIA

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -