Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Duchowne (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Urząd Stanu Cywilnego Szczytniki Królewskie (pow. witkowski) 1888-1920
- brak danych - 1888 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1888-1914 Wtóropisy (sygn.: 25-45) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 46-57, 81-89, 98-106, 110-112, 125-127, 131-139
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/3233/0/1/1 Księga urodzeń 1888 37
53/3233/0/1/4 Księga urodzeń 1889 48
53/3233/0/1/7 Księga urodzeń 1890 49
53/3233/0/1/10 Księga urodzeń 1891 51
53/3233/0/1/13 Księga urodzeń 1892 47
53/3233/0/1/16 Księga urodzeń 1893 50
53/3233/0/1/19 Księga urodzeń 1894 50
53/3233/0/1/22 Księga urodzeń 1895 46
53/3233/0/1/25 Księga urodzeń 1888 0
53/3233/0/1/28 Księga urodzeń 1889 0
53/3233/0/1/31 Księga urodzeń 1890 0
53/3233/0/1/34 Księga urodzeń 1891 0
53/3233/0/1/37 Księga urodzeń 1892 0
53/3233/0/1/40 Księga urodzeń 1893 0
53/3233/0/1/43 Księga urodzeń 1894 0
53/3233/0/1/46 Geburts-Hauptregister 1896 48
53/3233/0/1/49 Geburts-Hauptregister 1897 50
53/3233/0/1/52 Geburts-Hauptregister 1898 49
53/3233/0/1/55 Geburts-Hauptregister 1899 46
53/3233/0/1/58 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/3233/0/1/60 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/3233/0/1/63 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/3233/0/1/66 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/3233/0/1/69 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/3233/0/1/72 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/3233/0/1/75 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/3233/0/1/78 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/3233/0/1/81 Księga urodzeń 1900 46
53/3233/0/1/84 Geburts-Hauptregister 1901 50
53/3233/0/1/87 Geburts-Hauptregister 1902 44
53/3233/0/1/90 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/3233/0/1/93 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/3233/0/1/95 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/3233/0/1/98 Geburts-Hauptregister 1903 53
53/3233/0/1/101 Geburts-Hauptregister 1904 57
53/3233/0/1/104 Geburts-Hauptregister 1905 50
53/3233/0/1/107 Geburts-Nebenregister 1906-1906 0
53/3233/0/1/110 Geburts-Hauptregister 1906-1906 56
53/3233/0/1/113 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/3233/0/1/116 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/3233/0/1/119 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/3233/0/1/122 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/3233/0/1/125 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1907-1911 206
53/3233/0/1/128 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/3233/0/1/131 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 45
53/3233/0/1/134 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 37
53/3233/0/1/137 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 43
53/3233/0/1/140 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/3233/0/1/143 Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0
53/3233/0/1/145 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1914 0
1 2

Amount of archival material

155

150

0

1.72

1.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -